Title Image

O participatívnom rozpočte

Trnavský samosprávny kraj

Harmonogram

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy –  31.08.2022

Online informačné stretnutie – 6.9.2022

Prvé verejné stretnutia: informačné stretnutia a zber nápadov –  12.09.2022 – 06.10.2022

Druhé verejné stretnutie: stretnutie predkladateľov podľa lokality – 10.10.2022 – 18.10.2022

Stanovenie deliberačných kritérií –  19.10.2022

Podávanie projektov žiadateľmi –  do 31.10.2022

Tretie verejné stretnutie: prezentácia a deliberácia projektov –  29.11.2022 – 13.12.2022

Hlasovanie o projektoch –  16.12.2021 – 09.01.2023

Zverejnenie výsledkov rozhodovania –  do 16.01.2023

Realizácia projektov –  01.02.2023 – 24.11.2023

Vyúčtovanie projektov  –  do 05.12.2023

Evaulácia procesu ročníka a projektov – 15.12.2023

 

Pre inšpiráciu

V prípade, že Vás participatívny rozpočet zaujal, ale nie ste si celkom istý o čom to vlastne celé je, nižšie uvádzame niekoľko úspešných projektov, ktoré sa prostredníctvom participatívneho rozpočtu, na úrovni miest či mestských častí, realizovali v Bratislave – Novom Meste, Prievidzi či Trnave (z databázy OZ Utopia).

Stromoradie na Račianskej ulici

Stromy poskytujú tieň, ochladzujú mesto a zlepšujú stav ovzdušia. Obyvateľky z okolia Račianskej ulice dlho hľadali spôsob, ako doplniť chýbajúce stromy do stromoradia na jednej z najfrekventovanejších bratislavských ulíc. V roku 2013 sa im podarilo získať podporu v rámci participatívneho rozpočtu a v prvej fáze vysadili v úseku medzi železničnou stanicou Bratislava Predmestie a Bielym krížom dvadsať nových stromov. Pri sadení pomáhali desiatky dobrovoľníkov z okolia. V nasledujúcich rokoch projekt pokračoval s cieľom dosadiť všetky chýbajúce stromy na ulici až po Račianske mýto.

Gaudího dielňa

Gaudího dielňa je projektom premeny verejného priestoru – plochy betónového plotu na komunitné umelecké dielo. Prostredníctvom workshopov sa nevzhľadný priestor premenil na netradičnú mozaiku, do ktorej sa najprv zapájali deti miestnej základnej školy, no postupne sa začala zapájať aj široká verejnosť a náhodní okoloidúci rôzneho veku. V druhom ročníku sa zapojila aj miestna komunita sprejerov a časť múru bola dokončená v graffitti štýle. Touto aktivitou sa potvrdilo, že umenie dokáže spojiť rôzne generácie a zároveň vytvoriť priestor pre komunikáciu a vytváranie komunít.

Cyklodielňa

Aktivisti z bratislavského Nového Mesta chceli podporiť rozvoj cyklodopravy v mestskej časti. Navrhli zriadiť cyklodielňu, v ktorej by pre obyvateľky a obyvateľov boli k dispozícii nástroje na opravu bicyklov a aktivisti ochotní poradiť a pomôcť. Priestor nakoniec našli v Centrálnej Novomestskej knižnici. Svoj bicykel si môžete do dielne prísť bezplatne opraviť každý utorok.

Prevencia sociálnej izolácie

Predkladateľky projektu reagovali na potreby starších občanov, ktorí sa so stratou mobility, alebo vážnymi zdravotnými ťažkosťami dostali do izolácie. Sú to občania, ktorí celý svoj život pracovali, vytvárali hodnoty v našej spoločnosti a tak si plným právom zaslúžia, aby sme na nich nezabúdali, v ich ťažkej situácii a citlivo vnímali ich potreby. Projekt bol v hlasovaní občanov úspešný počas troch rokov a následne sa stal stálou službou poskytovanou Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto.

Ako bývať krásnozdravšie

Projekt hlineno-slameného domčeka, ktorý sa začal ako žiacka činnosť v rámci vyučovania  “Ako si postaviť dom”. Pre pokračovanie projektu boli použité prostriedky z participatívneho rozpočtu, z ktorých bol domček dokončený. Na dokončení sa podieľali aj ľudia zo širšieho okolia, ktorí mali možnosť vyskúšať si rôzne druhy aktivít týkajúcich sa prírodného staviteľstva a obnoviteľných zdrojov energie.

Obnova vinice a mobilná záhrada na Pionierskej ulici

Zo zanedbanej a spustnutej starej vinice na Pionierskej ulici v Bratislave sa podarilo miestym obyvateľom vytvoriť komunitnú mobilnú záhradu. Pôvodný plán obnoviť vinicu sa však nepodaril, keďže po vysadení asi tristo koreňov viniča, ich neznámy “dobrák” ukradol. Obyvatelia sa však nedali odradiť a vinič vysadili znova. Bohužial aj druhý krát vysadené korene do niekoľkých dní zmizli. Entuziazmus obyvateľov však vytrval a už tri roky sa v záhrade stretávajú, pestujú zeleninu a usporadúvajú spoločné pikniky.

Aktívny kramárčan

Úspešný projekt, ktorý získal podporu tri ročníky po sebe a zameral sa na vytváranie príležitostí pre priateľské stretávanie obyvateľov MČ Kramáre. Na pravidelnej báze sa organizovali a stále organizujú spoločenské, kultúrne a športové podujatia ako Vianočný trh na Kramároch, bedmintonové, volejbalové turnaje, či prechádzky psíčkarskej komunity spojené so zberom odpadu v priľahlých lesoch. Spoločnými aktivitami sa podarilo spojiť komunitu ľudí, ktorí sa začali aktívne stretávať a tráviť čas spoločne v priestore, v ktorom žijú.

Spolu pre komunitu

Projekt OZ Stopa a nízkoprahového centra Domov sv. Jána z Boha sa zameriaval na integračný proces klientov zo sociálne ohrozených alebo vylúčených skupín. Tí počas obdobia realizácie projektu svojimi aktivitami pomáhali realizovať obyvateľom z blízkych susedstiev rôzne revitalizačné práce vo verejnom priestore. “Je pre nás nesmierne dôležité nadviazať dobré susedské vzťahy. Ako vhodný nástroj sa nám javí práve prítomnosť našich klientov a klientok v uliciach, aktívnych a odhodlaných pomôcť tam, kde to je viditeľne potrebné. Takto, aktívnym spôsobom, chceme vytvárať premostenia medzi komunitou ľudí bez prístrešia a majoritnou časťou obyvateľstva komunít Zátišie, Ľudová štvrť a Hostinského sídlisko.

Aby mesto prekvitalo, Mestské včely

Verejné parky sú miestom trávenia voľného času. Plochy netreba zastavať, a ani výrazne meniť, aby slúžili ľuďom. Miesto bývalého cintorína na Račianskom mýte v Bratislave stále nosí pietny punc. OZ Živica sa to pokúsila zmeniť tým, že na nevyužívaných plochách aktivisti a aktivistky zasadili trvalkové, bylinkové a záhradné záhony, osadili hmyzí hotel a prenosné miesta na sedenie a vytvorili tak priestor a zákutia prírodného charakteru, aby ľudia pri zeleni zotrvali a neprešli len bezmyšlienkovite okolo. Zároveň vytvorené záhony zabezpečujú potravu pre opeľovače a včely, ktorých počet hlavne v mestskom prostredí rapídne ubúda.

Edudrama

Cieľom projektu bolo prostredníctvom divadelných predstavení priblížiť aktuálne spoločenské témy a priniesť možnosť dozvedieť sa o nich viac pre čo najširšie publikum, nielen pasívnym prijímaním informácií, ale cez vlastnú skúsenosť. Projekt bol zameraný prevažne na rodiny s deťmi a na učiteľov základých a materských škol, ktorí mohli formou edukačnej drámy obohatiť vyučovanie a tak rozšíriť skúsenosti svojich žiakov.

T3 kultúrny prostriedok

Skupina dobrovoľníkov z občianskeho zduženia UM odkúpila od Bratislavského dopravného podniku vyradený električkový vozeň. V spolupráci s mestskou časťou bol umiestnený v nevyužívanom verejnom priestore v blízkosti Konskej železnice. Po rekonštrukcii sa premenil na kultúrne centrum, v ktorom sa od doby vzniku podarilo zorganizovať niekoľko desiatok úspešných kultúrnych akcií ako koncerty, čítačky, výstavy a diskusie.

Kolibská olympiáda

“Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.” Táto myšlienka olympijských hier sa niesla 14. septembra 2015 areálom školy na Kolibe. Základná škola na Jeséniovej ulici odštartovala prvý ročník Kolibskej olympiády, v ktorej sa využili novoosadené fittnes prvky zabezpečené aj vďaka finančnej podpore z participatívneho rozpočtu MÚ BANM. Nechýbala olympijská hymna, vlajka, oheň ale hlavne radosť z dosiahnutých výsledkov a chuť z pohybu. Areálom školy sa nieslo povzbudzovanie, potlesk a nadšenie všetkých v cieli. A to všetko v duchu fair play. Kolibská olympiáda sa stala úspešnou akciou a miestna škola tak začala novú tradíciu.

Aktívni seniori – seniorské vzdelávanie a regenerácia

„Človek zostáva mladým, pokiaľ má chuť učiť sa“ – znie heslo členov občiasnkeho združenia Seniori sami sebe. V tomto duchu prebiehal aj projekt pre obyvateľov Prievidze nielen v seniorskom veku. Počas šiestich mesiacov boli zorganizované desiatky vzdelávacích kurzov zameraných na počítačovú gramotnosť, právne poradenstvo, prednášky o zdravej výžive, či praktická ekonomika a dane.

Vtáky v meste

Odstraňovaním starých a výsadbou nových stromov prichádzajú mnohé druhy vtákov o možnosť hniezdenia. Projekt Vtáky v meste sa zameral na vytvorenie búdok a kŕmidiel pre rozmanité druhy vtákov v mestskom parku v Prievidzi. Zároveň prebehlo niekoľko workshopov najmä pre školákov, zameraných na starostlivosť a poznávanie vtáctva. Ďalším výsledkom projektu sú inštalácia online kamery a informačných tabúľ, ktoré umožňujú pozorovanie a spoznávanie mestského vtáctva pre širokú verejnosť.

Orechy pre ľudí

Výsadba úžitkových stromov bola kedysi samozrejmosťou a popri cestách vznikali jabloňové, slivkové a orechové aleje. V dnešnej dobe aleje miznú a ľudia strácajú možnosť voľného zberu plodín. Práve preto v Prievidzi na verejne prístupnom mieste, na Mariánskom vŕšku, vysadili stromoradie Orecha kráľovského. Do aktivít sa zapojili žiaci z miestnej základnej školy, ktorí si stromy adoptovali a budú sa o ne ďalej starať.

Vedomá Trnava

Prostredníctvom inšpiratívnych diel, akými sú ručne vyrobené peňaženky, pexeso alebo tašky chce projekt  motivovať občanov k  nevytváraniu, či separovaniu odpadu, budovať tieto návyky u najmenších a šíriť informácie k širšej verejnosti. V meste budú tiež vytvorené náučné chodníky a informačno – edukačné nálepky na zberných nádobách.

Tančiareň pre seniorov

Prvá tančiareň pre seniorov sa uskutočnila v kaviarni mestského amfiteátra v Trnave. Podujatie bolo otvorené pre všetkých seniorov, i tých, ktorí nie sú členmi žiadneho klubu či denného centra. Cieľom projektu bolo umožniť starším občanom pravidelne stretnúť svojich rovesníkov, zabaviť sa pri hudbe ich mladosti a sociálne i kultúrne sa vyžiť. Tančiareň pre veľký úspech v ďalších rokoch pokračovala pod záštitou mesta Trnava.

Deti píšu deťom

Projekt, v ktorom sa fantázia a čaro detského sveta stalo realitou. V internetovom Rádiu Bunker bolo odvysielané pásmo večerníčkov, ktoré napísali a aj čítali samotné deti. Pútavé príbehy sú zverejnené online (www.godot.sk), vydané na CD nosičoch aj knižne. Knižné vydanie je doplnené detskými ilustráciami. Touto aktivitou vznikol priestor pre spoluprácu detí, rodičov, základných škôl, mestskej knižnice a úradu, čo neraz spôsobilo komplikácie, no predovšetkým ukázalo, že participácia môže efektívne spojiť samosprávne organizácie s verejnosťou.

Street art

V lokalitách Hospodárskej a Kalinčiakovej ulice už roky stáli nevyužité betónové plochy, ktoré sú pozostatkami z detských ihrísk. Prostredie pôsobilo zanedbane, bolo zarastené trávou a plochy nepôsobili esteticky. Vďaka finančnej podpore mesta Trnavy z Participatívneho rozpočtu dostali betónové bloky nový šat v podobe kvalitného street artu a grafitov. Umelci vytvorili na plochách zaujímavé maľby, ktoré rozžiarili celé prostredie. Verejná akcia, počas ktorej boli plochy pomaľované, sa uskutočnila počas víkendu 24. – 25. septembra, za prítomnosti širokej verejnosti.

Chlieb pre ľudí

Je projekt Centra pomoci človeku pri Helenke v Trnave pre ľudí bez domova, alebo v núdzi . Cieľom bolo zabezpečiť chlieb a pečivo pre klientov nízkoprahového denného centra na obdobie 7 mesiacov. Zároveň išlo o možnosť aktivizovať ľudí bez prístrešia k participácii na činnostiach centra a prispievať tak k rozvíjaniu ich osobnostného potenciálu.

Support develop by Greativity.sk