Prebieha 4-ročník Participatívneho rozpočtu

Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií.

ČASOVÁ OS

Kde sa momentálne nachádzame?

Pozrite sa ako bude prebiehať najbližší ročník participatívneho rozpočtu.

Výzvy a zásady

31.8.2022

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy a zásad - znenie výzvy a zásad nájdeš TU.

Raňajky s koordinátorom

6.9.2022
Máš nápad na zlepšenie svojho okolia? Chceš organizovať nejaké podujatie, podporiť komunitu vo svojom okolí či v meste alebo obci? A nevieš ako na to? Pripoj sa na verejné online stretnutie, kde Ti povieme o participatívnom rozpočte. Preberieme, ako vyzerá celý proces a čo nás čaká.

Verejné stretnutie „Povedzme si“

12.09.2022 – 06.10.2022
Budúci predkladatelia (aj Ty) môžu prediskutovať svoje nápady a návrhy, informovať sa o oprávnených nákladoch svojich návrhov, či získať pomoc pri písaní svojho projektu pred jeho podaním. Inšpiruj sa, či pospájaj svoje nápady s inými.

Verejné stretnutie „Sedí mi to?“

10.10.2022 – 18.10.2022
Upresníme si projekty, oprávnené nároky na projekty a to, či sú dobre napísané. A ak to nestihneš vo svojom meste, nič sa neboj. „SEDÍ MI TO?“ sa uskutoční vo viacerých okresných mestách TTSK.

Stanovenie kritérií

19.10.2022
Kritéria na rozhodovanie stanovuje komisia (deliberatívne fórum), tá je zložená z piatich členov. A kto teda? Jeden poslanec zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, jeden pracovník z Úradu TTSK, a traja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Podávanie projektov

do 31.10.2022

Ako predkladateľ predložíš svoj návrh prostredníctvom elektronického formulára na podávanie projektov participatívneho rozpočtu TTSK dostupného TU.

Prezentácia a hodnotenie projektov

29.11.2022 – 13.12.2022
Spolu s inými predkladateľmi zapojených projektov budeš pozvaný na prezentáciu svojho projektu pred komisiou (viac informácií v časti rozhodovanie). Nezabudni! Stretnutia sa môže zúčastniť aj široká verejnosť a dozvedieť sa, aké nápady sa v tomto ročníku predkladajú. Buď pripravený na otázky! Súčasne tu prebehne aj časť rozhodovania – deliberácia.

Rozhodovanie

16.12.2021 – 09.01.2023
Rozhodovanie
Konečne je to tu! Rozhodovanie o projektoch sa skladá z dvoch častí:
1. deliberácie (váha 50%):
a) vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty;
b) hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií;
Deliberácia sa uskutoční počas prezentácie projektov.
2. online hlasovania (váha 50%).

Zverejnenie výsledkov

do 16.01.2023
Po ukončení hlasovania sa zrátajú všetky platné hlasy. elektronického online hlasovania. Tie sa pripočítajú k deliberačnému hlasovaniu. Takto spojené hlasovanie stanoví výsledné poradie podporených projektov v rámci jednotlivých okresov. Výsledky hlasovania o projektoch budú zverejnené na webovej stránke Participáku a TTSK 16.1.2023 TU.

Realizácia

01.02.2023 – 24.11.2023

Hurá, ide sa! Víťazné projekty finančne podporíme zo zdrojov participatívneho rozpočtu TTSK. Úspešní predkladatelia (dúfame, že aj Ty) realizujú svoje projekty v úzkej súčinnosti s pracovníkmi TTSK. Projekt môžeš realizovať v termíne od 01.02.2023 do 24.11.2023.
Pozri si už zrealizované projekty pre inšpiráciu TU.

Priebežné vyúčtovanie

do 05.12.2023
Priebežne vyúčtujeme úrpjekty počas ročníka Participáku 30 dní po realizácii projektu.
Všetky projekty musia byť vyúčtované najneskôr do 05.12.2023.

Evaluácia

15.12.2023
Porozprávajme sa o Tvojej skúsenosti s Participákom. „Od A po Z“ realizácie projektu a celým procesom, aby sme mohli nastaviť lepšie fungovanie ďalšieho ročníka. Na roztavenie ľadov a rozviazanie jazyka si dáme vianočný čaj či kávu pod jedličkou 15.12. 2023. Tešíme sa na Teba!

Najnovšie aktuality

Hlasujte za top projekty a vyhrajte skvelé ceny
Od piatka môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň na našej webovej stránke. Získať môžu nielen projekty, ktoré podporíme sumou až do ...
Spúšťame hlasovanie v 4. ročníku
Už od dnešného dňa môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré postúpili do druhej časti rozhodovania - hlasovanie verejnosti. Svoj hlas môžete odovzdať minimálne 3 ...
Pripravujeme sa na hodnotenie projektov
V týchto dňoch prechádzajú prihlásené projekty administratívnou kontrolou, pričom následne budeme všetkých predkladateľov kontaktovať o výsledku. V rámci rozhod...
Ďakujeme všetkým, s ktorými tvoríme kraj
Tešíme sa, že do štvrtého ročníka župného participatívneho rozpočtu sa zapojilo viac záujemcov, ako v minulom ročníku. Celkovo nám prišlo 98 návrhov projektov z...
Kritériá pre 4.ročník schválené
Po takmer 3hodinovej diskusii sa členovia deliberativneho fóra, ktorú tvorili zástupcovia občianskej spoločnosti, zamestnanci úradu a poslanci TTSK, zhodli na t...
2. kolo verejných stretnutí
Nedávno sme ukončili 1. kolo verejných stretnutí 4. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK. Stretnutia prebiehali v 14 mestách a obciach kraja, kde sme si poved...
Spustili sme registráciu projektov
Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do 4. ročníka participatívneho rozpočtu je možná registrácia projektov do 31.10.2022. Registrácia projektov je mož...
Zobraziť všetky články
magic-wandcloud-uploadcogstarflaguserstagmapbubblechart-barsdinnermustachecrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram