5. ročník Participatívneho rozpočtu

Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií.

ČASOVÁ OS

Kde sa momentálne nachádzame?

Pozrite sa ako bude prebiehať najbližší ročník participatívneho rozpočtu.

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy

2.11.2023

Vyhlásenie a zverejnenie výzvy a zásad - znenie výzvy a zásad nájdeš TU.

Online informačné stretnutie

6.11.2023
Máš nápad na zlepšenie svojho okolia? Chceš organizovať nejaké podujatie, podporiť komunitu vo svojom okolí či v meste alebo obci? A nevieš ako na to? Pripoj sa na verejné online stretnutie, kde Ti povieme o participatívnom rozpočte. Preberieme, ako vyzerá celý proces a čo nás čaká.

Prvé verejné stretnutie: informačné stretnutie a zber nápadov

07.11.2023 – 24.11.2023
Budúci predkladatelia (aj Ty) môžu prediskutovať svoje nápady a návrhy, informovať sa o oprávnených nákladoch svojich návrhov, či získať pomoc pri písaní svojho projektu pred jeho podaním. Inšpiruj sa, či pospájaj svoje nápady s inými.

Stanovenie deliberačných kritérií

27.11.2023
Kritériá na rozhodovanie stanovuje komisia (deliberatívne fórum), tá je zložená z piatich členov. A kto teda? Jeden poslanec Zastupiteľstva TTSK z vybraného okresu, jeden zamestnanec z Úradu TTSK, a traja zástupcovia občianskej spoločnosti.

Podávanie návrhov projektov predkladateľmi

do 30.11.2023
Ako predkladateľ predložíš svoj návrh nahratím do nášho systému. Iba s týmito projektmi budeme ďalej pracovať a iba títo predkladatelia budú môcť záväzne podať svoj projekt v termíne do 26.1.2024.

Administratívna kontrola projektov a ich pripomienkovanie v rámci Úradu TTSK

01.12.2023 – 21.12.2023
Počas administratívnej kontroly návrhov projektov na Úrade TTSK budú predkladatelia vyzvaní na odstránenie prípadných nedostatkov alebo doplnenie požadovaných informácií.

Druhé verejné stretnutie: facilitácia návrhov projektov

15.01.2024 – 25.01.2024
Predkladatelia projektov za daný okres budú pozvaní na stretnutie so zástupcami kraja a facilitátorom s cieľom hľadať spoločné prieniky medzi projektami, ktoré by v rámci realizácie boli kompatibilné.

Záväzné podávanie projektov

do 26.01.2024
Nezabudni záväzne odoslať svoj projekt! Až vtedy je projekt zaradený do rozhodovacieho procesu.

Tretie verejné stretnutie: prezentácia, deliberácia projektov deliberatívnym fórom a hodnotenie predkladateľmi navzájom

29.1.2024 - 7.2.2024 – Rozhodovanie
Konečne je to tu!

Rozhodovanie o projektoch sa skladá z troch častí:

1. Deliberácie (váha 40%)

- vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty;

- hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií;

- Deliberácia sa uskutoční počas prezentácie projektov.

2. Online hlasovania (váha 40%)

3. Rozhodovania predkladateľmi navzájom (váha 20%) - každý predkladateľ v danom okrese, bude mať možnosť hodnotiť projekty ostatných predkladateľov za daný okres, okrem svojho.

Spolu s inými predkladateľmi zapojených projektov budeš pozvaný na prezentáciu svojho projektu pred komisiou. Nezabudni! Stretnutia sa môže zúčastniť aj široká verejnosť a dozvedieť sa, aké nápady sa v tomto ročníku predkladajú. Buď pripravený na otázky. Súčasne tu prebehne aj časť rozhodovania – deliberácia a rozhodovanie predkladateľmi navzájom.

Hlasovanie o projektoch verejnosťou

09.02.2024 – 25.02.2024
Ide do tuhého! Svojimi hlasmi viete ešte zamiešať karty a ovplyvniť konečné poradie úspešných projektov. Tak neváhajte a hlasujte za svojich favoritov!

Zverejnenie výsledkov rozhodovania do 26.2.2024

26.02.2024
Po ukončení hlasovania sa zrátaju všetky platné hlasy elektronického online hlasovania. Tie sa pripočítajú k hlasovaniu deliberatívneho fóra a hlasovaniu predkladateľmi navzájom. Takto spojené hlasovanie stanoví výsledné poradie podporených projektov v rámci jednotlivých okresov. Výsledky hlasovania o projektoch budú zverejnené na webovej stránke Participatívneho rozpočtu a TTSK dňa 26.2.2024.

Príprava zmlúv

27.02.2024 – 08.03.2024
Dajte nám ešte chvíľku! Momentálne usilovne pracujeme na príprave Vašich zmlúv.

Realizácia projektov

11.03.2024 – 22.11.2024
Hurá, ide sa! Víťazné projekty, ktoré boli podporené zo zdrojov Participatívneho rozpočtu TTSK, môžu predkladatelia začať realizovať od 11.3.2024 do 22.11.2024. Nezabudnite nám dať vopred vedieť o Vašich plánovaných akciách.

Vyúčtovanie projektov

6.12.2024
Priebežne vyúčtujeme projekty počas ročníka Participáku 30 dní po realizácii projektu.
Všetky projekty musia byť vyúčtované najneskôr do 05.12.2023.

Vyhodnotenie procesu ročníka a projektov

31.01.2025

Na základe našich/vašich skúseností počas realizácie 5. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK, pripravíme a vylepšíme ďalší ročník.
magic-wandcloud-uploadcogstarflaginboxuserstagmapbubbleconstructionchart-barsdinnermustachecrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram