Trnavský samosprávny kraj

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet (ďalej tiež uvádzaný ako “PR”) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu týchto miest či obcí. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril prakticky na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.

Spoločne robíme náš KRAJ lepším

Ako prebieha participatívny rozpočet?

1
NÁPAD

Na začiatku je nápad. Ľudia majú rôzne nápady, ako zlepšiť svoje okolie. Budeme sa o nich rozprávať na prvom kole verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach kraja.

2
PROJEKT

Po verejných stretnutiach, na ktorých vzniknú rôzne kreatívne nápady, bude nasledovať fáza predkladania projektov. Projekty budú môcť predložiť fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie formou elektronického formulára dostupného na webovej stránke.

3
ROZHODOVANIE

Po skončení predkladania projektov bude nasledovať druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných mestách, na ktorých sa odprezentujú jednotlivé projekty a predkladatelia získajú spätnú väzbu od ostatných účastníkov verejného stretnutia. Tretie kolo verejných stretnutí bude zamerané na prezentáciu projektov ich predkladateľmi. Na týchto stretnutiach prebehne časť rozhodovania prostredníctvom deliberácie. Následne sa budú môcť obyvatelia kraja zapojiť do rozhodovania, a podporiť tak svoje obľúbené projekty prostredníctvom elektronického hlasovania na webovej stránke participatívneho rozpočtu.

4
FINANCIE

Projekty, ktoré budú po uzatvorení elektronického hlasovania a po rozhodnutí deliberatívnych fór najúspešnejšie, budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do výšky 5.000 eur. Následne bude mať predkladateľ projektu čas do 24. novembra 2023 na realizáciu svojho projektu.

Všetko o dianí v participatívnom rozpočte

Aktuality

Support develop by Greativity.sk