Výsledky Participatívneho rozpočtu TTSK 2022/2023

Trnavská župa vyhodnotila už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Až 250-tisíc eur bude rozdelených medzi 53 občianskych a komunitných projektoch. Rozhodlo o tom aj hlasovanie verejnosti, do ktorého sa zapojil rekordný počet 22-tisíc hlasujúcich.

„Participatívny rozpočet Tvoríme kraj sa teší veľkej obľube. Jeho štvrtý ročník sa stal rekordným z pohľadu počtu hlasujúcich, a aj počtu odovzdaných hlasov. Považujem to za potvrdenie správnosti našej ambície zapájať obyvateľov do diania v duchu motta ‚Spolu tvoríme kraj'. Opäť sa ukázalo, že dať ľuďom možnosť rozhodnúť o tom, medzi ktoré projekty rozdelíme 250-tisíc eur, má zmysel. S finančnou podporou od župy bude tento rok realizovaných 53 projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Spomedzi 98 prihlásených zámerov splnilo podmienky 83 projektov, ktoré boli zaradené do rozhodovacieho procesu. Pri rozhodovaní mali 50-percentnú váhu závery členov deliberatívnych fór, ktorí hodnotili projekty z pohľadu piatich kritérií, a to udržateľnosť, vplyv projektu na životné prostredie, inkluzívnosť, inovatívnosť, komunitný rozmer a edukatívny charakter. Druhú časť tvorilo online hlasovanie verejnosti, v ktorom mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne tri projekty. Až 22-tisíc hlasujúcich odovzdalo spolu 70.762 hlasov. Celkové výsledky nájdete tu.

„Po sérií verejných informačných stretnutí, zbere projektových žiadostí a fáze rozhodovania sa blížime do finále tohto ročníka participatívneho rozpočtu. Úspešné projekty budú zrealizované do konca tohto roka. Sme vďační každému, kto si našiel čas a akoukoľvek formou prispel k nápadom, ktoré skvalitnia život v Trnavskom kraji,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.

V okrese Dunajská Streda sa bude realizovať 13 projektov, v trnavskom okrese 12, v okrese Galanta deväť, a v hlohovskom okrese to budú štyri projekty. V okrese Piešťany obyvatelia hlasovaním rozhodli o podpore piatich projektov, rovnako ako v okresoch Skalica a Senica.

Najviac hlasov získal tento rok projekt zo Skalice s názvom Jazdecký šport pre deti na Záhorí – s hendikepom aj bez, ktorý získal 2.138 hlasov.

Úspešným sa stal aj projekt týkajúci sa 150. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne v okrese Dunajská Streda. Predkladatelia projektu chcú pripraviť stálu expozíciu o histórií hasenia, ktorej súčasťou budú aj exponáty hasičskej techniky.

Elektrárňa Piešťany získala príspevok na realizáciu projektu nazvaného Vzdelávacia alej. Zámer zahŕňa úpravu vstupu do záhrady, výsadbu rýchlorastúcich drevín, ako aj ukážky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Záhrada bude mať klimatickú, estetickú aj vzdelávaciu funkciu. Okrem spríjemnenia prostredia záhrady budú zvolené prvky a technológie začlenené do metodík interaktívnych vzdelávacích programov pre žiakov. V okrese Trnava získal najväčšiu podporu verejnosti projekt Keď tvorenie spája, ktorý je zameraný na kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodnením. Do komunitného a kreatívneho života chcú predkladatelia projektu zapojiť seniorov a ľudí so zdravotným hendikepom. Spoločne vytvoria priestor, kde môžu kresliť, modelovať, maľovať, rozvíjať mentálne funkcie i jemnú motoriku.

Hlasovanie je ukončené, ďakujeme za všetky hlasy

Vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste aj vo 4. ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy hlasovali za skvelé projekty.

Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 16. januára 2023 na našej webovej stránke www.tvorimekraj.sk

Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.

Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií. Druhú časť tvorilo rozhodovanie verejnosťou, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 16.12.2022.

Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 83 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR.

Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.

Hlasujte za top projekty a vyhrajte skvelé ceny

Od piatka môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň na našej webovej stránke. Získať môžu nielen projekty, ktoré podporíme sumou až do 5-tisíc eur, ale aj vy prostredníctvom súťaže o skvelé ceny.

Do súťaže budete zaradení, ak:

Súťaž trvá do 9. januára 2023. Žrebovanie bude 10.januára, kedy vyberieme 3 šťastných výhercov zaujímavých cien. Podrobné informácie o súťaži a cenách nájdete v štatúte súťaže, ktorý je zverejnený v informáciách facebookovej stránky https://www.facebook.com/tvorimekraj.

Držíme palce a želáme šťastnú ruku pri hlasovaní.

Spúšťame hlasovanie v 4. ročníku

Už od dnešného dňa môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré postúpili do druhej časti rozhodovania - hlasovanie verejnosti.

Svoj hlas môžete odovzdať minimálne 3 projektom, ktoré vás zaujali a chcete podporiť. Pre ich podporu stačí kliknúť na stránke na tlačítko hlasovanie, kde sa vám zobrazia projekty, za ktoré môžete hlasovať.

Hlasovanie prebieha elektronicky a Váš hlas sa overuje prostredníctvom SMS kódu. SMS hlasovanie je bezplatné, preto sa nemusíte obávať akýchkoľvek poplatkov.

Aj tento ročník prerozdelíme 250-tisíc eur, pričom tie najlepšie z nich môžu získať až 5 000 eur.

Hlasovať je možné do 9.januára 2023.

Pripravujeme sa na hodnotenie projektov

V týchto dňoch prechádzajú prihlásené projekty administratívnou kontrolou, pričom následne budeme všetkých predkladateľov kontaktovať o výsledku.

V rámci rozhodovacieho procesu začneme sériu stretnutí s predkladateľmi projektov, ktorí sa zapojili do štvrtého ročníka nášho župného participatívneho rozpočtu.

Na týchto stretnutiach budú predkladatelia prezentovať svoje projekty, ktoré budú pozorne počúvať členovia deliberatívneho fóra.

Po ukončení prezentácií sa dozvedia, koľko bodov získali. Táto časť tvorí 50% z celkového hodnotenia.

Následne bude rozhodovať široká verejnosť elektronickým hlasovaním, kde svoj hlas môže odovzdať minimálne 3 projektom naprieč celým krajom.

Čas konania verejných stretnutí: 17:00

Miesta verejných stretnutí:

Senica (prezentujú a hodnotia sa projekty aj za okres Skalica) - SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5

Piešťany - Elektrárňa Piešťany, Staničná 2334/51

Hlohovec - Vlastnivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske námestie 213 o 16:00

Trnava - Úrad TTSK - kongresová miestnosť, Starohájska 10

Dunajská Streda - Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3

Galanta - SOŠ obchodu a služieb, Zoltána Kodálya 765/35

Ďakujeme všetkým, s ktorými tvoríme kraj

Tešíme sa, že do štvrtého ročníka župného participatívneho rozpočtu sa zapojilo viac záujemcov, ako v minulom ročníku.

Celkovo nám prišlo 98 návrhov projektov zo všetkých siedmych okresov v kraji.

Momentálne pracujeme na administratívnej kontrole, pričom tie projekty, ktoré spĺňajú náležitosti participatívneho rozpočtu postúpia do rozhodovania.

To bude zložené z hodnotenia deliberatívnym fórom a hlasovaním verejnosti.

Hodnotenie deliberatívnym fórom projektov bude prebiehať od 29.11. do 13.12.2022, ktorého súčasťou bude krátka prezentácia projektov samotnými predkladateľmi.

Následne bude mať možnosť rozhodovať verejnosť.

Finálne výsledky zverejníme na našich sociálnych sieťach a webovej stránke www.tvorimekraj.sk

Kritériá pre 4.ročník schválené

Po takmer 3hodinovej diskusii sa členovia deliberativneho fóra, ktorú tvorili zástupcovia občianskej spoločnosti, zamestnanci úradu a poslanci TTSK, zhodli na týchto kritériách.

Na základe týchto kritérií sa budú hodnotiť tohtoročné projekty, ktoré máte čas podávať do 31.10.2022.

✔️UDRŽATELNOSŤ

✔️DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

✔️INKLUZÍVNOSŤ

✔️ORIGINALITA/INOVATÍVNOSŤ

✔️KOMUNITNÝ ROZMER

✔️EDUKATÍVNY CHARAKTER - OSVETA

2. kolo verejných stretnutí

Nedávno sme ukončili 1. kolo verejných stretnutí 4. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK. Stretnutia prebiehali v 14 mestách a obciach kraja, kde sme si povedali základné informácie o participatívnom rozpočte, a aj to, ako sa môžete zapojiť.

Od budúceho týždňa ideme za vami opäť.

Tentokrát sa s vami stretneme vo všetkých okresných mestách kraja, kde sa chceme venovať vašim projektom po obsahovej stránke, ale taktiež prepojiť vaše projekty navzájom. To všetko preto, aby sme dokázali spoločne vytvoriť silnú komunitu naprieč krajom, pretože SPOLU TVORÍME KRAJ.

Zoznam miest verejných stretnutí:

10.10. Skalica - Gymnázium F.V. Sasinka o 17:00

11.10. Senica - SOŠ podnikania v remeslách a službách - jedáleň internátu o 17:00

12.10. Piešťany - Elektráreň Piešťany o 17:00

13.10. Hlohovec - Vlastivedné múzeum o 17:00

14.10. Trnava - Úrad TTSK o 17:00

17.10. Galanta - SOŠ obchodu a služieb o 17:00

18.10. Dunajská Streda - SOŠ rozvoja vidieka s VJM o 17:00

Spustili sme registráciu projektov

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do 4. ročníka participatívneho rozpočtu je možná registrácia projektov do 31.10.2022. Registrácia projektov je možná tu: https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk/prihlasenie Všetky projekty musia byť v súlade so zásadami a výzve, ktoré nájdete na stránke v sekcii "Na stiahnutie".

Vďaka Participatívnemu rozpočtu TTSK môžete získať až 5 000€ na váš projekt. Projekt môže podať občianske združenie, fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, pričom každý žiadateľ môže podať maximálne jeden projekt.

O úspechu projektu rozhoduje deliberatívne fórum, ktoré je zložené z 1 poslanca zastupiteľstva TTSK, 1 zamestnanca Úradu TTSK a 3 zástupcov občianskej spoločností, ktorí hodnotia váš projekt na základe stanovených kritérií. To tvorí 50% rozhodovania. Zvyšných 50% rozhodovania tvorí hlasovanie verejnosti.

Projekt bude možné konzultovať osobne v 2. kole verejných stretnutí, ktoré budú prebiehať v každom okresnom meste od 10.10. - 18.10.2022. Presný harmonogram stretnutí bude zverejnený čoskoro.