SÚ ZNÁME VÝSLEDKY HLASOVANIA V PARTICIPATÍVNOM ROZPOČTE

Do včerajšieho dňa ste mohli rozhodnúť o podpore 66 projektov, ktoré boli súčasťou hlasovania obyvateľov Trnavského kraja.

Ďakujeme takmer 15-tisíc z vás, ktorí ste spolu odovzdali takmer 50-tisíc hlasov.

Aj vďaka vám budeme môcť v tomto roku finančne podporiť realizáciu tridsiatich projektov naprieč krajom.

Finálne výsledky nájdete tu:

Ďakujeme všetkým za podporu a tešíme sa na realizáciu projektov. #spolutvorimekraj

Výsledky Participatívneho rozpočtu TTSK 2022/2023

Trnavská župa vyhodnotila už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Až 250-tisíc eur bude rozdelených medzi 53 občianskych a komunitných projektoch. Rozhodlo o tom aj hlasovanie verejnosti, do ktorého sa zapojil rekordný počet 22-tisíc hlasujúcich.

„Participatívny rozpočet Tvoríme kraj sa teší veľkej obľube. Jeho štvrtý ročník sa stal rekordným z pohľadu počtu hlasujúcich, a aj počtu odovzdaných hlasov. Považujem to za potvrdenie správnosti našej ambície zapájať obyvateľov do diania v duchu motta ‚Spolu tvoríme kraj'. Opäť sa ukázalo, že dať ľuďom možnosť rozhodnúť o tom, medzi ktoré projekty rozdelíme 250-tisíc eur, má zmysel. S finančnou podporou od župy bude tento rok realizovaných 53 projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Spomedzi 98 prihlásených zámerov splnilo podmienky 83 projektov, ktoré boli zaradené do rozhodovacieho procesu. Pri rozhodovaní mali 50-percentnú váhu závery členov deliberatívnych fór, ktorí hodnotili projekty z pohľadu piatich kritérií, a to udržateľnosť, vplyv projektu na životné prostredie, inkluzívnosť, inovatívnosť, komunitný rozmer a edukatívny charakter. Druhú časť tvorilo online hlasovanie verejnosti, v ktorom mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne tri projekty. Až 22-tisíc hlasujúcich odovzdalo spolu 70.762 hlasov. Celkové výsledky nájdete tu.

„Po sérií verejných informačných stretnutí, zbere projektových žiadostí a fáze rozhodovania sa blížime do finále tohto ročníka participatívneho rozpočtu. Úspešné projekty budú zrealizované do konca tohto roka. Sme vďační každému, kto si našiel čas a akoukoľvek formou prispel k nápadom, ktoré skvalitnia život v Trnavskom kraji,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.

V okrese Dunajská Streda sa bude realizovať 13 projektov, v trnavskom okrese 12, v okrese Galanta deväť, a v hlohovskom okrese to budú štyri projekty. V okrese Piešťany obyvatelia hlasovaním rozhodli o podpore piatich projektov, rovnako ako v okresoch Skalica a Senica.

Najviac hlasov získal tento rok projekt zo Skalice s názvom Jazdecký šport pre deti na Záhorí – s hendikepom aj bez, ktorý získal 2.138 hlasov.

Úspešným sa stal aj projekt týkajúci sa 150. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne v okrese Dunajská Streda. Predkladatelia projektu chcú pripraviť stálu expozíciu o histórií hasenia, ktorej súčasťou budú aj exponáty hasičskej techniky.

Elektrárňa Piešťany získala príspevok na realizáciu projektu nazvaného Vzdelávacia alej. Zámer zahŕňa úpravu vstupu do záhrady, výsadbu rýchlorastúcich drevín, ako aj ukážky udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou. Záhrada bude mať klimatickú, estetickú aj vzdelávaciu funkciu. Okrem spríjemnenia prostredia záhrady budú zvolené prvky a technológie začlenené do metodík interaktívnych vzdelávacích programov pre žiakov. V okrese Trnava získal najväčšiu podporu verejnosti projekt Keď tvorenie spája, ktorý je zameraný na kurzy kresby a maľby pre seniorov a deti so znevýhodnením. Do komunitného a kreatívneho života chcú predkladatelia projektu zapojiť seniorov a ľudí so zdravotným hendikepom. Spoločne vytvoria priestor, kde môžu kresliť, modelovať, maľovať, rozvíjať mentálne funkcie i jemnú motoriku.

Máte záujem zapojiť sa do participatívneho rozpočtu?

Už najbližší utorok 6. septembra 2022 o 9-tej hodine sme pre vás pripravili úvodné online stretnutie. Dozviete sa základné informácie o rozpočte, ale aj to, akým spôsobom sa môžete zapojiť a koľko financií môžete získať pre váš projekt.

 

Pre prihlásenie sa na online stretnutie kliknite tu.

Heslo pre prihlásenie: 2TRcSh4SxQ3

Pevne veríme, že aj tento rok sa zapojí veľa aktívnych obyvateľov a spoločne budeme môcť vytvoriť nové projekty v prospech kraja. Tešíme sa na vás už v utorok.

 

Nižšie si môžete pozrieť aké projekty boli podané za predchádzajúce ročníky.

Projekty 1. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

Projekty 2. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

Projekty 3. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

#spolutvorimekraj

Štartuje štvrtý ročník Participatívneho rozpočtu trnavskej župy

V stredu 31. augusta 2022 Trnavský samosprávny kraj spustil už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu. Zmyslom tejto iniciatívy je finančne podporiť občianske a komunitné projekty vo všetkých okresoch župy. Občianske združenia a fyzické osoby môžu svoje nápady prihlásiť do 31. októbra 2022.

 

„Úspešne sme zaviedli participatívny rozpočet v trnavskej župe. Jeho predchádzajúce tri ročníky ukázali, že sa v našom kraji nachádza veľa aktívnych jednotlivcov a združení, ktorým záleží na zlepšovaní svojho bezprostredného okolia. O rozdelení štvrť milióna eur medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty budú môcť rozhodovať aj obyvatelia kraja. Miernymi zmenami prešli zásady a výzva participatívneho rozpočtu. Pripravili sme ich v spolupráci s aktivistkami z tímu Potvorkyne, ktoré zvíťazili v Kiratone s nápadom na zlepšenie kvality projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Po úvodnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok o 9:00 hodine prostredníctvom platformy Webex, budú počas septembra a októbra prebiehať koordinačné stretnutia so záujemcami o finančný príspevok na realizáciu projektov. Uskutočnia sa v 14 mestách a obciach Trnavského kraja. Zoznam koordinačných stretnutí aj link na avizované online stretnutie bude zverejnený na webovej stránke www.tvorimekraj.sk a aj na facebookovej stránke participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj.

 

„V prvej fáze zorganizujeme online informačné stretnutie, na ktorom odprezentujeme podrobnejšie informácie o možnostiach uchádzať sa o dotáciu z participatívneho rozpočtu. Následne chystáme 14 stretnutí v obciach a mestách. Všetky prihlásené projekty prejdú administratívnou kontrolou. Následne budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 %. Tento rok sme zvýšili zastúpenie občianskej spoločnosti vo fórach o jedného člena. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú, tak ako každý rok, obyvatelia Trnavského kraja v elektronickom hlasovaní. To prebehne na prelome decembra a januára. Víťazné projekty sa budú realizovať na budúci rok, pričom každý z nich podporíme sumou až do výšky 5-tisíc eur,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

 

Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. v sekcii dokumenty. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov a aktuálne informácie o štvrtom ročníku rozpočtu.

 

 

Za predchádzajúce tri ročníky bolo prerozdelených celkovo 750-tisíc eur, vďaka čomu sa zrealizovalo 167 projektov. V hlasovaní verejnosti bolo odovzdaných celkovo 161-tisíc hlasov obyvateľov kraja. V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy bolo podporených 54 projektov, ktorých realizácia aktuálne prebieha. V tomto roku sa v okrese Skalica realizuje aj projekt Zmyslová telocvičňa pre deti s neuro-vývinovou poruchou ako autizmus či aspergerov syndróm. Napríklad v hlohoveckom okrese získal podporu projekt občianskeho združenia Samaria s názvom Šach pre všetkých. Finančne podporený bol aj projekt SOS pre huculského koňa v okrese Dunajská Streda.

Výsledky rozhodovania o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK 2021/2022

V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky a obyvatelia v online hlasovaní, rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku.

 

„Ako vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme kraj', snažíme sa o prepájanie komunít a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto zámerom sme usporiadali už tretí ročník plnohodnotného župného participatívneho rozpočtu. Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli o finančnej podpore 54 projektov štvrťmiliónom eur. Teší ma, že v online hlasovaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, že nám spoločne záleží na zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór. Realizácia 54 úspešných projektov je naplánovaná na rok 2022, pričom jeden občiansky alebo komunitný projekt mohol od župy získať do 5.000 eur.

 

Objem finančných prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre ročník 2021/2022 je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva.

Projekty v okresoch sa podporovali v plnej výške. Zostávajúce finančné prostriedky z jednotlivých okresov sa spočítali a budú rozdelené medzi projekty, ktorým sa v rámci rozhodovania vo vlastnom okrese nepodarilo prebojovať medzi projekty podporené plnou sumou.

Môže nastať situácia, že projekt tak bude podporený nižšou sumou o ktorú žiadal, no napriek tomu bude realizovaný.

 

Kompletné výsledky hlasovania nájdete TU.

 

Gratulujeme všetkým predkladateľom, ktorí budú podľa výsledkov rozhodovania svoje projekty realizovať v roku 2022. Ostatným predkladateľom zapojeným do 3. ročníka Participatívneho rozpočtu ďakujeme!  Takisto ďakujeme aj všetkým hlasujúcim obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja za to, že nám pomáhate napĺňať naše heslo #spolutvorimekraj.

PROCES ROZHODOVANIA JE ÚSPEŠNE UKONČENÝ

Proces rozhodovania je úspešne ukončený. Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 17. januára 2022 na našej webovej stránke.
Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.
▪️Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali online formou svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií.
▪️Druhú časť tvorilo verejné zvažovanie, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 20.12.2021 do 9.1.2022
Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 61 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR. Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.

GRATULUJEME VÝHERCOM

Gratulujeme výhercom. Vyžrebovali sme piatich výhercov darčekového prekvapenia za hlasovanie v 3. ročníku Participatívneho rozpočtu TTSK. Výhercov sme telefonicky kontaktovali a informovali o výhre. Ďakujeme všetkým hlasujúcim za ich hlasy a podporu projektov.

Vyhrajte darčeky za Váš hlas

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O SKVELÉ CENY
Do 9.1.2022 prebieha hlasovanie o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK
Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili SÚŤAŽ o zaujímavé ceny.
Navštívte stránku https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk
Zahlasujte minimálne za 3 a viac projektov z akéhokoľvek okresu Trnavského kraja.
Po úspešnom hlasovaní ste zapojení do súťaže o darčekové prekvapenie od projektového koordinátora PR.
V pondelok 10. januára 2022 popoludní vyžrebujeme a odmeníme piatich z vás!
Štatút súťaže

Spustili sme hlasovanie o projektoch 3. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK

HODNOTENIE PROJEKTOV JE VO VAŠICH RUKÁCH
Spustili sme hlasovanie o projektoch 3.ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK.
Pre podporu projektov obyvatelia hlasujú elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk, a to minimálne za tri projekty.
Hlasujete minimálne za 3 projekty, ale odovzdať svoj hlas môžete aj viac ako trom projektom naprieč Trnavským krajom.
Hlasovanie prebieha od 20.12.2021 do 9.1.2022
Podporte aktívnych obyvateľov kraja, ktorí chcú zlepšiť život vo svojom okolí.
Pre hlasujúcich máme darček. Čoskoro sa dozviete viac, tak nezabudnite hlasovať a sledovať našu stránku, aby ste mali najaktuálnejšie informácie o Participativnom rozpočte TTSK.