Aktuality

Všetko o dianí v participatívnom rozpočte
12 decembra, 2021
Pokračujeme v rozhodovacom procese

POKRAČUJEME V ROZHODOVACOM PROCESE V utorok o 17:00 bude deliberatívne fórum na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za okres Galanta. Následne 15.12.2021 o 17:00 budú hodnotené podané projekty za okres Dunajská Streda, kde deliberatívne fórum ukončí časť rozhodovacieho procesu, ktorá tvorí 50% z celkového rozhodovania. Nasledovať bude elektronické hlasovanie verejnosti za dané projekty. Hodnotenie bude […]

Čítať viac
12 decembra, 2021
Spúšťame rozhodovací proces

SPÚŠŤAME ROZHODOVACÍ PROCES Deliberatívne fórum bude na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za jednotlivé okresy. Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií. Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti. Termíny deliberácie […]

Čítať viac
10 novembra, 2021
Prihlásené projekty prechádzajú posudzovaním

Všetky prihlásené projekty prechádzajú kontrolou z hľadiska vhodnosti a realizovateľnosti. Zamestnaci Úradu TTSK momentálne posudzujú, či sú prihlásené projekty v súlade so Zásadami PR pre tento ročník. Predkladateľov budeme informovať emailom alebo telefonicky, či navrhnutý projekt je realizovateľný v plnej podobe, je ho potrebné čiastočne upraviť alebo je nerealizovateľný. Vhodnosť Projekty musia byť zamerané aspoň […]

Čítať viac
10 novembra, 2021
Ďakujeme všetkých, ktorí chcú meniť kraj k lepšiemu

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ CHCÚ MENIŤ KRAJ K LEPŠIEMU Po 15-tich verejných stretnutiach v mestách a obciach Trnavského kraja sa do tohtoročného Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy prihlásili občianske združenia a fyzické osoby, ktoré spolu podali 70 projektov. Pre tretí ročník je rozpočet 250 tis. €, tak ako pre predchádzajúce dva ročníky. Počty podaných projektov za jednotlivé […]

Čítať viac
5 novembra, 2021
Ďakujeme tým, ktorým záleží na lepšom kraji

Termín na predkladanie projektov uplynul 29.10.2021. Bolo nám doručených množstvo žiadostí, na ktorých v týchto dňoch intenzívne pracujeme, aby boli všetky spracované. Budúci týždeň prejdú všetky žiadosti s projektom administratívnou kontrolou, ktoré budeme kontrolovať, či spĺňajú charakter Participatívneho rozpočtu, a pozrieme sa na ne aj z pohľadu realizovateľnosti. O ďalšom postupe budeme informovať všetkých predkladateľov […]

Čítať viac
25 októbra, 2021
Na podanie projektov do participatívneho rozpočtu ostáva niekoľko dní

Trnavský samosprávny kraj spustil začiatkom septembra tretí ročník participatívneho rozpočtu. Na realizáciu víťazných projektov je v rozpočte vyčlenených 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad už len do piatka 29. októbra 2021. Na svoj komunitný zámer môžu získať až 5-tisíc eur. O víťazných projektoch budú prostredníctvom online hlasovania rozhodovať aj obyvatelia […]

Čítať viac
21 októbra, 2021
Kritéria pre 3. ročník sú schválené

V pondelok 18.10.2021 sa o 17:00 v priestoroch Úradu TTSK konalo stretnutie deliberatívneho fóra, ktorého hlavnou úlohou bolo nastaviť hodnotiace kritéria pre projekty 3. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK. Po takmer 3 hodinovej diskusii sa členovia deliberatívneho fóra, ktorú tvorili zamestnanci Úradu TTSK, zástupcovia občianskej spoločnosti a poslanci TTSK zhodli na týchto kritériách: 1. Udržateľnosť 2.Originalita […]

Čítať viac
28 septembra, 2021
TEŠÍME SA, ŽE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET SPÁJA DOBRÝCH ĽUDÍ

TEŠÍME SA, ŽE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET SPÁJA DOBRÝCH ĽUDÍ Občianske združenia (OZ Hanza, OZ Zelený plán, OZ MAS Galanta, Templars a dôchodcom z DC Švermova), ktorých projekty boli úspešné a podporené z Participatívneho rozpočtu TTSK, sa spojili a spoločne s dobrovoľníkmi zorganizovali brigádu, kde skrášlili okolie a poskytli verejnosti príležitosť spraviť niečo pre svoje zdravie, keďže […]

Čítať viac
24 septembra, 2021
Predstavujeme úspešnú realizáciu víťazného projektu 2. ročníka Participatívneho rozpočtu "Chráň prírodu už doma"

Projekt bol zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. Túto hru mohli hrať deti aj dospelí, čím sa utužovali vzájomné vzťahy a hravou formou sa učili triediť odpad. Úlohou bolo vyprodukovaný odpad v domčeku dať do správneho kontajnera. Cieľom projektu bolo formou hry upozorňovať a učiť ľudí triediť odpad, čím pomáhajú prírode […]

Čítať viac
24 septembra, 2021
Župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu

Na začiatku septembra spustila trnavská župa už tretí ročník svojho plnohodnotného participatívneho rozpočtu. Na realizáciu občianskych a komunitných projektov je opäť pripravených až 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad do 29. októbra 2021.   „Predchádzajúce dva ročníky nášho participatívneho rozpočtu sú dôkazom, že obyvatelia Trnavského kraja sa chcú podieľať na […]

Čítať viac
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram