IDEME ZA VAMI DO DESIATICH MIEST NÁŠHO KRAJA

Dátum: 4 novembra, 2023

Tak ako po minulé roky, ani tento ročník participatívneho rozpočtu nebude výnimkou v súvislosti s verejnými stretnutiami. Keďže projekty je potrebné odoslať do konca novembra, je najvyšší čas vás ísť informovať o všetkom podstatnom.

Tešíme sa na vás na prvom stretnutí, ktoré bude už 7. novembra 2023 o 18:00 hodine v priestoroch SOŠ rozvoja vidieka v Dunajskej Strede. Našu tour po Trnavskom kraji ukončíme 22. novembra 2023 v budove internátu SOŠ podnikania v remeslách a službách v Senici.

Kompletný zoznam stretnutí:

Dunajská Streda dňa 7.11.2023 o 18:00 v SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, 929 01 Dunajská Streda

Šamorín dňa 8.11.2023 o 18:00 v Fórum inštitút pre výskum menšín, Parková 49, 931 01 Šamorín

Dolná Krupá dňa 9.11.2023 o 18:00 v Obecný úrad, Nám. L. Van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá

Trnava dňa 10.11.2023 dňa 18:00 Kongresová miestnosť, Úrad TTSK, Starohájska 10, Trnava

Galanta dňa 14.11.2023 o 18:00 v SOŠ obchodu a služieb,  Zoltána Kodálya 765/35, 924 01 Galanta

Sereď dňa 15.11.2023 o 18:00 v Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď

Piešťany dňa 16.11.2023 o 18:00 v Elektrárňa Piešťany, Staničná 2334/51, 921 01 Piešťany

Hlohovec dňa 20.11.2023 o 18:00 v OZ Samaria, Podzámska č. 4, 920 01 Hlohovec

Leopoldov dňa 21.11.2023 o 18:00 v Klubovňa mestskej knižnice, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov

Senica dňa 22.11.2023 o 18:00 v SOŠ podnikania v remeslách a službách - internát, Štúrova 141/32, 905 01 Senica

Nezabudnite, že úvodné stretnutie bude online formou, a to 6. novembra 2023 o 14. hodine. Na toto online stretnutie sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto odkazu: https://bit.ly/onlineparticipativny #spolutvorimekraj

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram