Výsledky rozhodovania o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK 2021/2022

Dátum: 17 januára, 2022

V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky a obyvatelia v online hlasovaní, rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku.

 

„Ako vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme kraj', snažíme sa o prepájanie komunít a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto zámerom sme usporiadali už tretí ročník plnohodnotného župného participatívneho rozpočtu. Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli o finančnej podpore 54 projektov štvrťmiliónom eur. Teší ma, že v online hlasovaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, že nám spoločne záleží na zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór. Realizácia 54 úspešných projektov je naplánovaná na rok 2022, pričom jeden občiansky alebo komunitný projekt mohol od župy získať do 5.000 eur.

 

Objem finančných prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre ročník 2021/2022 je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva.

Projekty v okresoch sa podporovali v plnej výške. Zostávajúce finančné prostriedky z jednotlivých okresov sa spočítali a budú rozdelené medzi projekty, ktorým sa v rámci rozhodovania vo vlastnom okrese nepodarilo prebojovať medzi projekty podporené plnou sumou.

Môže nastať situácia, že projekt tak bude podporený nižšou sumou o ktorú žiadal, no napriek tomu bude realizovaný.

 

Kompletné výsledky hlasovania nájdete TU.

 

Gratulujeme všetkým predkladateľom, ktorí budú podľa výsledkov rozhodovania svoje projekty realizovať v roku 2022. Ostatným predkladateľom zapojeným do 3. ročníka Participatívneho rozpočtu ďakujeme!  Takisto ďakujeme aj všetkým hlasujúcim obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja za to, že nám pomáhate napĺňať naše heslo #spolutvorimekraj.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram