Participatívny rozpočet TTSK je zameraný na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov. V rámci vízie budovania trvale udržateľnej spoločnosti, cieľom participatívneho rozpočtu je podporiť budovanie krajskej identity a podporiť vytváranie komunít smerujúcich k verejnému prospechu.
Zistiť viac o participatívnom rozpočte
Na tom, aby sa tretí sektor v našom kraji neustále rozvíjal a napredoval, nám naozaj záleží. Preto sme vytvorili sériu nástrojov na zdieľanie skúseností a sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení naprieč Trnavského kraja, i v rámci jednotlivých okresov.
Zistiť viac o infoBODKÁCH
Našou snahou je zapájať do diania v Trnavskom kraji angažovaných ľudí a organizácie, lebo veríme, že Slovensko a Trnavský kraj môže byť lepším miestom pre život aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.
Zistiť viac o dobrovoľníckom centre

Konferencia o občianskej spoločnosti

Konferencia je príspevkom trnavskej župy ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu zainteresovaných aktérov na spolupráci pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.
Zistiť viac o konferencií