Konferencia o občianskej spoločnosti

SPOLU TVORÍME KRAJ

Konferencia je príspevkom trnavskej župy ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu zainteresovaných aktérov na spolupráci pri riešení spoločenských výziev a tvorby verejných politík s ohľadom na ich regionálny a miestny kontext či komunitný rozvoj.

Konferencia 2023

Cieľom konferencie bola diskusia o podmienkach pôsobenia, úspechoch, príkladoch dobrej praxe či výzvach, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.
Zobraziť galériuProgram ->Brožúra ->

Konferencia 2022

Cieľom konferencie bola diskusia aktérov občianskej spoločnosti na území TTSK a predstaviteľov regionálnej samosprávy o podmienkach pre jej pôsobenie, o úspechoch či prekážkach, ktoré musí prekonávať, ale aj o príkladoch dobrej praxe pri rozvoji občianskej spoločnosti v TTSK. Konferencia bola jedným z ďalších príspevkov ku vzájomnej informovanosti a naplneniu spoločného záujmu pri riešení spoločenských výziev.
Zobraziť galériuProgram ->Brožúra ->

Aktuality