Spúšťame rozhodovací proces

Dátum: 12 decembra, 2021
SPÚŠŤAME ROZHODOVACÍ PROCES
Deliberatívne fórum bude na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za jednotlivé okresy.
Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií.
Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti.
Termíny deliberácie projektov pre jednotlivé okresy:
1.12. Senica a Skalica
7.12. Piešťany
8.12. Hlohovec
9.12. Trnava
14.12. Galanta
15.12. Dunajská Streda
Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:
- elektronicky online hlasovaním (váha 50%),
- deliberáciou (váha 50%).
Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
a) vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
b) hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií
Elektronické online hlasovanie
Pre podporu projektov obyvateľ kraja hlasuje elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram