Rozhodnutie župana o vytvorení dvojročného modelu PR TTSK pre ročník 2020/2021

Dátum: 5 mája, 2020

 

 

Pred niekoľkými dňami sme vás informovali o zámere prejsť na nový, dvojročný cyklus nášho participatívneho rozpočtu v reakcii na aktuálnu situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, a opatreniami, ktoré vyplývali z následného núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky.

 

 

Tieto obmedzenia sa dotkli života prakticky všetkých obyvateľov a organizácií na Slovensku, samosprávy nevynímajúc. V reakcii na uvedené sa tak Trnavský samosprávny kraj (ďalej ako "TTSK") rozhodol reagovať vyčlenením finančného obnosu v celkovej výške 500.000 € na boj s pandémiou koronavírusu. Tieto prostriedky boli presunuté z grantových schém, ktoré tak tento rok nebude možné realizovať. Úsporné opatrenie sa dotklo i Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (ďalej ako "PR TTSK" alebo "PR").

 

 

Na základe rozhodnutia župana TTSK - Jozefa Viskupiča z dňa 23.04.2020 o zmene PR TTSK pre ročník 2020 sme reagovali na vzniknutú situáciu a naplnili tak náš cieľ - zužitkovať doterajšiu prácu a energiu predkladateľov a predkladateliek tohtoročných projektov vytvorením nového, dvojročného modelu PR TTSK pre ročník 2020/2021.

 

 

V tejto súvislosti sme taktiež pristúpili na aktualizovanie kľúčových dokumentov - Výzvy a Zásad PR TTSK pre ročník 2020, ako aj harmonogramu PR, podľa ktorého budeme fungovať v tomto dvojročnom režime.

 

 

Všetky spomenuté aktualizované dokumenty nájdete na nasledujúcom odkazehttps://tvorimekraj.sk/dokumenty/.

 

 

#zvládnemeto #spolutvorímekraj

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram