Rozhodli ste o projektoch v 2. ročníku Participatívneho rozpočtu

Dátum: 24 novembra, 2020

Od 2. novembra do 15. novembra 2020 mali obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja možnosť svojim hlasom rozhodnúť, ktoré projekty podané do 2. ročníka Participatívneho rozpočtu budú finančne podporené v roku 2021. Obyvatelia Trnavskej župy mohli hlasovať za minimálne 3 projekty v rámci celého kraja. Deliberáciou projektov a elektronickým hlasovaním o projektoch je celá fáza rozhodovania ukončená a my poznáme, ktoré projekty sa stali víťaznými.

 

Do druhého ročníka Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bolo prihlásených až 154 občianskych a komunitných projektov, z ktorých 105 projektov splnilo charakter Participatívneho rozpočtu a bolo zapojených do rozhodovania. V tomto ročníku podporilo projekty až 20 630 hlasujúcich s 69 959 hlasmi, čo je v porovnaní s pilotným ročníkom nárast o tisíce hlasujúcich i samotných hlasov. Na základe výsledkov rozhodovania bude v tomto ročníku realizovaných 57 občianskych a komunitných projektov naprieč celým krajom. Kompletné výsledky nájdete TU.

 

Objem finančných prostriedkov pre ročník 2020/2021 na účel Participatívneho rozpočtu je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva. Projekty, ktoré sa podľa poradia zmestili do vyčlenenej sumy v danom okrese budú podporené v plnej výške. Keďže v okresoch zostali finančné prostriedky v rôznej výške, tie budú ponúknuté prvému projektu v okrese, ktorému sa v rámci rozhodovania nepodarilo prebojovať medzi projekty podporené plnou sumou. Projekt tak bude podporený nižšou sumou o ktorú žiadal, no napriek tomu bude realizovaný.

 

V okrese Skalica bola celková požadovaná suma predložených projektov nižšia ako vyčlenená suma pre okres. Podľa Zásad PR TTSK, nevyčerpané prostriedky budú prerozdelené medzi projekty v ostatných okresoch, a to v poradí stanovenom v procese rozhodovania. 7 210 € z okresu Skalica bude smerovať prioritne na projekt, ktorý skončil na základe rozhodovania projektov pod čiarou na prvom mieste. Zvyšné finančné prostriedky budú poskytnuté nasledujúcemu projektu.

 

Gratulujeme všetkým predkladateľom, ktorí budú podľa výsledkov rozhodovania svoje projekty realizovať v roku 2021. Ostatným predkladateľom zapojeným do 2. ročníka Participatívneho rozpočtu ďakujeme! Aj keď sa v tomto ročníku neusmialo šťastie na všetkých, veríme, že sa v ďalšom ročníku opäť stretneme. Takisto ďakujeme aj všetkým hlasujúcim obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja za to, že nám pomáhate napĺňať naše heslo #spolutvorimekraj.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram