Prvý týždeň verejných stretnutí s občanmi: Skalica - Gbely - Šaštín-Stráže

Dátum: 11 januára, 2020

Trnavský samosprávny kraj pripravil aj v roku 2020 možnosť pre všetkých občanov či organizácie možnosť zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu trnavskej župy (ďalej aj ako „PR“ či „PR TTSK“).

 

7.1. - Skalica (Gymnázium F. V. Sasinka)

V poradí druhý ročník bol oficiálne spustený prvou z naplánovaných aktivít tohtoročného harmonogramu PR - I. kolom verejných stretnutí s občanmi trnavského kraja.

 

Od 7.1. sa môžete v dovedna 17 mestách a obciach nášho kraja stretnúť so zástupcami Úradu TTSK a našimi partnermi z OZ Utopia, ktorí zabezpečujú facilitáciu týchto stretnutí.

 

Prvé verejné stretnutie druhého ročníka PR TTSK sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici. Počas prvého týždňa sme následne zavítali i do Gbelov, konkrétne na SOŠ elektrotechnickú, aby sme prvý týždeň verejných stretnutí napokon zakončili na Mestskom úrade mesta Šaštín-Stráže.

 

 

8.1. - Gbely (SOŠ elektrotechnická)

Ďakujme všetkým zúčastneným za účasť i podnetné nápady na to, ako zlepšiť svoje okolie a život občanov a komunít v trnavskom kraji.

 

Ak máte aj vy nápad na projekt, ktorý by dokázal napĺňať naše heslo #spolutvorimekraj a prispieť k rozvoju svojho okolia, neváhajte sa s ním podeliť a zapojte sa do Participatívneho rozpočtu trnavskej župy. Formulár na podávanie žiadostí nájdete na našej úvodnej stránke, prípadne pod nasledujúcim odkazom:

https://tvorimekraj.napady.hlasobcanov.sk/.

 

Tešíme sa na Vaše nápady!

 

9.1. - Mestský úrad Šaštín-Stráže

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram