Prvý týždeň deliberácie projektov - poznáme poradie projektov podaných v okrese Skalica a Senica

Dátum: 16 októbra, 2020

Dňa 13. októbra 2020 začalo v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK verejné zvažovanie (ďalej aj ako „deliberácia“).

 

V dôsledku stále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacich epidemických opatrení sme boli nútení zrušiť všetky naplánované verejné stretnutia v rámci 3. kola verejných stretnutí a pristúpiť na výhradne písomnú komunikáciu.

 

Členovia deliberatívnych fór aj napriek tejto zmene začiatkom týždňa kvalitatívne ohodnotili jednotlivé projekty podané v okrese Skalica a Senica, a to na základe hodnotiacich kritérií stanovených pre ročník 2020/2021.

 

Pre okresy Skalica a Senica bolo z dôvodu malého počtu prihlásených projektov za okres Skalica zostavené jedno deliberatívne fórum, ktoré tvorili:

 • za poslancov zastupiteľstva TTSK: Peter Gerhart
 • za pracovníkov Úradu TTSK: Blažena Flamíková (riaditeľka odboru soc. vecí), Viktor Maroši (riaditeľ odboru analýz a organizačných činností)
 • za zástupcov občianskej spoločnosti: Karol Prokop (OZ MAS Galanta), Ján Vlach (Bronco, n.o.).

 

Z okresu Skalica nám boli zaslané iba 3 projekty, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnili všetky. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu takmer 14 tisíc eur.

Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:

 1. Detský integrovaný záchranný systém (94 bodov)
 2. Voľnočasová športovo edukatívna hracia plocha (88 bodov)
 3. Povedzme to hudbou (85 bodov)

 

Z okresu Senica nám bolo zaslaných 14 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 8. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 35 tisíc eur.

Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:

 1. Stodola 1820 - 2020 - komunitné centrum v Kútoch (103 bodov)
 2. Čistý chotár 2020 (100 bodov)
 3. Učebňa v prírode (96 bodov)
 4. Pomôž zlepšiť podujatia v Senici (93 bodov)
 5. Podcasty o spoločenských témach a občianskej angažovanosti (92 bodov)
 6. Letné kino Gazárka (90 bodov)
 7. Revitalizácia verejného priestranstva pri cintoríne (87 bodov)
 8. Pohybom ku zdraviu (85 bodov)

 

Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Keďže pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 5 kritérií a deliberatívne fórum tvorilo päť členov, celkovo mohli projekty získať maximálne 125 bodov.

 

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 2. novembra do 15. novembra 2020.

 

Všetkým držíme palce!

 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram