Prvý týždeň deliberácie projektov - poznáme poradie projektov podaných v okrese Piešťany a Hlohovec

Dátum: 16 októbra, 2020

Začiatkom uplynulého týždňa sme spustili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu TTSK pre ročník 2020/2021, a to verejné zvažovanie (ďalej ako „deliberácia“).

 

Vzhľadom na aktuálnu, stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiacich epidemických opatrení sme boli nútení zrušiť všetky verejné stretnutia v rámci 3. kola verejných stretnutí a pristúpiť na výhradne písomnú komunikáciu.

 

Členovia deliberatívnych fór aj napriek zmene spôsobu konania tohto kola kvalitatívne ohodnotili projekty podané v okrese Skalica a Senica a následne v dňoch 14. októbra 2020 a 15. októbra 2020 projekty podané v okrese Piešťany a Hlohovec.

 

Deliberatívne fóra hodnotili projekty na základe hodnotiacich kritérií stanovených pre ročník 2020/2021, ktorými sú:

 1. udržateľnosť projektu,
 2. inkluzivita aktivít projektu,
 3. inovatívnosť projektu,
 4. ohľad na životné prostredie,
 5. komunitná spolupráca a cieľová skupina.

 

Pre okresy Piešťany a Hlohovec deliberatívne fóra tvorili:

 • za poslancov zastupiteľstva TTSK: Lucia Drábiková a Patrik Voltmann
 • za pracovníkov Úradu TTSK: Peter Kadlic (riaditeľ odboru kultúry a športu), Stanislav Pravda (riaditeľ odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja), Lucia Šmidovičová (riaditeľka odboru zdravotníctva), Alena Morvayová (zamestnankyňa odboru správy majetku a investičných činností)
 • za zástupcov občianskej spoločnosti: Kamila Poláčiková (OZ Samaria), Mária Štrbíková (OZ Cez Kerestúr), Karol Prokop (OZ MAS Galanta), Ján Vlach (Bronco, n.o.).

 

Z okresu Piešťany nám bolo zaslaných 16 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 13. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 47 tisíc eur.

Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:

 1. Revitalizácia záhrady Elektrárne Piešťany (98 bodov)
 2. Komunitné okno (portál) (95 bodov)
 3. Úsmev na hory (91 bodov)
 4. Dokončenie pietneho, oddychového a vzdelávacieho miesta (85 bodov)
 5. Deň rodiny 2020 (83 bodov)
 6. Priestor 21 (81 bodov)
 7. Voda nad zlato 2020 - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany (79 bodov)
 8. Cvičíme v každom veku (73 bodov)
 9. Podlaha pod Vres (70 bodov)
 10. Zabavme sa v Kursalone (68 bodov)
 11. 2. ročník Dramatického festivalu "Zahrajme to tvorivo" (65 bodov)
 12. História a súčasnosť Vrbového na fotografiách - Kalendár mesta Vrbové 2021 (57 bodov)
 13. Obnova domčeku na detskom ihrisku (56 bodov)

 

Z okresu Hlohovec nám bolo zaslaných 13 projektov. 4 projekty z procesu PR odstúpili. Charakter participatívneho rozpočtu splnilo 5 projektov. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu takmer 25 tisíc eur.

Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:

 1. MeSto živých tvorov - zachránme opeľovače (101 bodov)
 2. Verešvár pre všetkých (80 bodov)
 3. PRÍRODA v záhrade - ZÁHRADA v prírode (74 bodov)
 4. 4. - 5. Nie ste sami! (71 bodov)
 5. 4. - 5. Koše na cigaretové ohorky - ballot bin (71 bodov)

 

Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Keďže pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 5 kritérií a deliberatívne fórum tvorilo päť členov, celkovo mohli projekty získať maximálne 125 bodov.

 

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 2. novembra do 15. novembra 2020.

 

Všetkým držíme palce!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram