Prvá časť hodnotenia je úspešne za nami

Dátum: 17 decembra, 2021
PRVÁ ČASŤ HODNOTENIA JE ÚSPEŠNE ZA NAMI
Hodnotenie projektov prebiehalo online formou, kde predkladatelia projektov prezentovali svoje projekty, a následne im deliberatívne fórum pridelilo hodnotenie na základe stanovených kritérií.
Deliberatívne fórum tvorili: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti.
Hodnotenie projektov deliberatívnym fórom tvorí 50% rozhodovania. Ďalších 50% tvorí hlasovanie verejnosťou.
Čoskoro sa presunieme do druhej časti rozhodovania, preto sledujte našu stránku, aby ste mali k dispozícii najaktuálnejšie informácie.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram