Župný futbalový víkend

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OŠK Smolenice

 

Názov projektu: Župný futbalový víkend

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Športový areál OŠK Smolenice, Zámocká 14, Smolenice 91904

 

Stručná anotácia projektu: Pri príležitosti 100. výročia organizovaného športu v obci Smolenice sa rozhodla komunita nadšencov, ktorí sa pred niekoľkými rokmi rozhodli opätovne naštartovať poctivú (hlbšiu) prácu s deťmi a mládežou v tunajšom futbalovom klube OŠK, pripraviť Župný futbalový víkend. Ide o dva samostatné futbalové turnaje, na ktorých budú mať zastúpenie mládežnícke tímy zo všetkých kútov nášho kraja.

 

Popíšte svoj projekt: V sobotu si zmerajú sily družstvá z kategórie „prípravka“, teda deti mladšie ako 11 rokov (deti narodené po 1.1.2008). V nedeľu prídu na rad súboje kategórie „žiaci“, teda vo veku do 15 rokov (deti narodené po 1.1.2004).

 

ZÁMER A CIELE
Zámerom je vytvoriť tradíciu, ak sa podarí tak aj s vyšším počtom družstiev, ktorá prinesie účastníkom – stovkám detí, rodinným príslušníkom i návštevníkom – viaceré pridané hodnoty a pozitíva:
- samozrejmosťou je športové (i kultúrne) vyžitie detí a rodičov a príjemné strávené chvíle v prostredí perly Malých Karpát (ako obec Smolenice nazývajú), areál leží priamo pri lese pod známym Smolenickým zámkom
- deti zároveň aktívne spoznávajú kamarátov z účastníckych tímov z iných kútov kraja, vytvárajú a postupne rozširujú sociálne väzby, a v neposlednom rade tiež začínajú vnímať a chápať rozdiely – jazykové, kultúrne, či zvykové, ktoré sú v našom kraji prirodzené (keďže je geograficky veľmi rôznorodý)
- s pozvanými účastníkmi turnaja už dnes diskutujeme aj o možnosti, že by sa tento Župný turnaj mohol stať aj putovným, teda že niektorý z nasledujúcich ročníkov pripraví klub z inej lokality kraja. Tým dáme množstvu detí i rodičov možnosť spoznať iné kúty v pestrej župe, po športovej i spoločenskej stránke, kam by možno cielene nikdy nešli.

 

DÔVODY
K realizácii podujatia nás viedlo viacero dôvodov.
Jednak si uvedomujeme, že náš kraj je „rozkročený“ pomerne široko – od českých hraníc až po maďarské, od Moravy až po Dunaj. Je dôležité ukázať deťom lokalitu, kde žijú, aj v širšom územnom kontexte. Jednak aby spoznali rôznorodosť nášho kraja a tiež aby porozumeli rôznorodosti ľudí z iných kútov. Z tohto pohľadu teda dvojdňové podujatie začne vytvárať novú komunitu, ktorá síce pôsobí v rôznych mestách a obciach, no bude sa stretávať na pravidelnejšej báze (okrem turnaja v lete napr. aj v zimnom období, na podujatiach v telocvični).

 

Netajíme, že ďalším z dôvodom je aj upevňovanie a rozrastanie „domácej“, teda smolenickej komunity, ktorá sa pred niekoľkými rokmi vykryštalizovala pri mládežníckych tímoch obce, najmä pri úplne najmenších deťoch, a ktorá úspešne napreduje. Nielenže dokázali opätovne prilákať k športu desiatky detí, ale vytvorili aj nový tím pre úplne najmenších (predprípravka), a aj v ňom už je takmer 20 detí.

 

Aj vďaka mnohým aktivitám, ktoré spomínaná komunita pre deti pripravuje (sústredenia, výlety, pravidelné zápasy rodičia vs. deti, opekačky, vyhodnotenia sezóny,...), sa výrazne zvýšil počet aktívne športujúcich detí a postupne pribúdajú aj ďalšie (dokonca aj z okolitých obcí).

 

Motivovali nás i spomienky predošlých futbalových generácií v našej obci. Klub zažíval aj svoje slávnejšie časy, keď mužstvá cestovali na zápasy aj do vzdialenejších kútov kraja. Práve tým sa vytvárali mnohé dobré vzťahy nielen na športovom poli, ale často aj v osobných rovinách, ktoré pretrvávali roky, či desaťročia, ba mnohé pretrvali dodnes. Rovnako aj organizované turnaje vždy vytvárali prostredie pre vznik a následné upevňovanie vzťahov, či už medzi deťmi, alebo aj medzi dospelými účastníkmi.

Podujatie môže priniesť výhody aj pre TTSK: Deťom, ale aj množstvu aktívnych rodičov a divákov sa dajú odprezentovať aktivity TTSK, možnosti športového vyžitia v kraji (cyklomapy, športové areály a iné tiež športoviská), či športové podujatia organizované Úradom TTSK a pod. Deti si môžu odniesť aj drobné propagačné predmety TTSK.

 

PRÍPADNÝ VÝŤAŽOK
Ak sa nám podarí vykryť náklady na podujatie, akýkoľvek výťažok investujeme do revitalizácie multifunkčného ihriska v športovom areáli, ktoré je v našej veľkej obci (viac ako 3 tisíc obyvateľov) pravidelne využívané nielen spomínanou športovou komunitou pri mládeži, ale aj ďalšími športovcami a tiež širokou verejnosťou, dokonca aj z okolitých obcí.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
1000 návštevníkov, 40 dobrovoľníkov, plánovaná revitalizácia ihriska s umelou trávou

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
zapojenie dobrovoľníkov, spoluobčanov, členov športových klubov obce

 


Rozpočet - 2 700 eur Hodnotenie členov DF - 98/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram