Zóna bez peňazí GJH

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: RNDr. Andrea Bánová

 

Názov projektu: Zóna bez peňazí GJH

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Zóna bez peňazí GJH je pravidelne sa opakujúci projekt, prinášajúci úžitok obyvateľom mesta Trnava i širokému okoliu Trnavy, je inšpiratívnou záležitosťou pre mnohé podobné aktivity. Hlavnou myšlienkou a cieľom akcie je znižovanie odpadu, charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo, šírenie osvety v oblasti recyklácie, informovanie o možnostiach upcyklácie a o stave trvalo udržateľnej módy. Pomocou získaných prostriedkov by sme chceli skultúrniť spôsob uloženia vecí, ich usporiadania a samotnej výmeny prinesených vecí, vytvoriť oddychovú zónu s tvorivými dielňami pre deti, ktoré sa s rodičmi akcie zúčastňujú a vytvoriť osvetový a vzdelávací program pre všetkých účastníkov akcie, aby Zóna bola aj o stretnutí ľudí, o vzájomnej komunikácii a zdieľaní.

 

Popíšte svoj projekt: Zóna bez peňazí je akcia, ktorá sa koná dvakrát do roka, začiatkom leta a začiatkom zimy, a podporuje recyklovanie, výmenu vecí, ktoré ľudia nechcú alebo nepotrebujú, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši. Ľudia, ktorí majú nadbytok vecí, prípadne majú také, ktoré už nezužitkujú a dokážu ich posunúť do rúk tým, ktorí ich potrebujú, tieto veci prinesú do školy, kde ich dobrovoľníci triedia a pripravia na prebratie. Funguje aj ako výmenný obchod. Ľudia niečo prinesú a keď sa im niečo zapáči, môžu si to zobrať so sebou. Veci tak vďaka Zóne dostávajú druhú šancu na život, podporuje sa ich recyklácia a opätovné využívanie.

Veci, ktoré zostanú, dostávajú ďalšiu šancu v rôznych charitatívnych a iných organizáciách, napr. v Centre pre rodinu v Trnave, v Ekošatníku, v Pinellovej nemocnici v Pezinku, v resocializačnom zariadení v blízkosti Trnavy, zvyšok odchádza do centrálneho skladu do Rumunska, kde býva zvyčajne spolu s ostatnými vecami rozdelený do second-handov vo východnej Európe, časť putuje do Afriky a z nepoužiteľného šatstva sa vyrobia zatepľovacie stavebné materiály.Knihy vždy putujú do Bookpointu na železničnej stanici v Trnave.

1. Radi by sme z peňazí participatívneho rozpočtu pozdvihli Zónu na vyššiu úroveň, skultúrnili uloženie a prezentáciu množstva vecí.
2. Aby si zo Zóny niečo pekné odniesli aj deti, ktoré sem zavítajú s rodičmi, chceli by sme im pripraviť na troch stanovištiach program. Ide o tvorivé dielne, ktorých náplň by súvisela s ekológiou a ochranou prírody.
3. Na týchto stanovištiach by sme chceli pripraviť nielen program pre deti, ale aj ich rodičov a ostatných návštevníkov zaujímavou formou poučiť o spôsobe a význame separovania, recyklácie, upcyklácie, o trvalo udržateľnej móde, či o kapsulovom šatníku.

Prínos pre študentov: Participácia pri príprave im prinesie väčšiu angažovanosť a zvýšenie motivácie pri vzdelávaní sa. Začnú sa viac zapájať do iných mimoškolských aktivít, ktoré prinesú ich ďalší rozvoj.

Prínos pre školu: Škola považuje rozvoj dobrovoľníctva za prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania a prácu v prospech iných ľudí a komunít za prepojenie školy s reálnym životom. Zvyšuje sa pocit spolupatričnosti a lokálpatriotizmu.

Prínos pre obyvateľov: Získanie vedomostí o ekologickom spôsobe života, ktoré môžu aplikovať do každodenného života. Príjemne odreagovanie sa aj s edukačným rozmerom. Nadobudnutie pozitívneho pocitu počas akcie, keď dostanú veci zadarmo.

Prínos pre mesto a okolie: Možnosť získať väčší záujem ľudí v meste pre takú dôležitú tému akou je ekológia, recyklácia, výmena , zdieľanie vecí.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie Zóny bez peňazí sú zapojení dobrovoľníci z mesta Trnava, ide o desaťčlennú skupinu, ktorá má s realizáciou Zóny viacročné skúsenosti. Dve učiteľky z GJH, ktoré do tejto skupiny pribudli, zaangažovali do realizácie dobrovoľníkov z radov žiakov a rodičov tejto školy. V súčasnosti sa na príprave Zóny podieľa 12 členný organizačný štáb, ale so samotnou organizáciou, marketingom, sponzorstvom, triedením, odovzdávaním vecí a následným uvádzaním priestorov do pôvodného stavu pomáha okolo 60 dobrovoľníkov z radov žiakov, rodičov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov školy, bývalých žiakov, ale i ľudí, ktorí sa sami prihlásia na spoluprácu, lebo ich Zóna a jej ciele hlboko oslovujú. O spracovanie oblečenia, ktoré si na Zóne nenájde svojho majiteľa sa stará dlhodobo FCC Trnava, s.r.o., ktoré tieto veci na základe našej dohody bezodplatne odváža. Do propagácie akcie zapájame veľa ľudí, nakoľko je nevyhnutné osloviť všetky skupiny obyvateľov Trnavy, tých, ktorí veci na podarovanie prinášajú, ale i tých, ktorí veci potrebujú a môžu si zobrať zadarmo. 

 

 


Rozpočet - 7 833 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram