Zdravá mačka - ekoderatizér mesta

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Mačičky Dunajská Streda

 

Názov projektu: Zdravá mačka - ekoderatizér mesta.

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v meste Dunajská Streda. Najkritickejšia oblasť premnožených mačiek je v okolí Vámbéryho námestia, taktiež na sídliskách Sever II. a Východ.

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu OZ Mačičky Dunajská Streda je zabezpečiť zdravšie životné prostredie, ktoré môžeme docieliť odchytom ferálnych mačiek, veterinárnym ošetrením chorých a zranených jedincov, kastráciou, ktorou zabezpečíme reguláciu ich početnosti. Po kastráciách budú niektoré mačky adoptované do domovov a plaché jedince vypustené naspäť do ich pôvodného prostredia, kde budú plniť úlohu ekoderatizérov

 

Popíšte svoj projekt: Zdravá mačka plní v životnom prostredí mesta úlohu ekoderatizéra. Ničí hlodavce - myši i potkany, ktoré sú v mestách premnožené a sú veľkým zdravotným aj finančným problémom, nakoľko mesto musí vynaložiť nemalé prostriedky na chemickú deratizáciu, ktorá predstavuje zdravotné riziko pre obyvateľov a ich domáce zvieratá.

 

Aby mačky mohli plniť svoju funkciu a boli zdravé, je potrebné ich veterinárne ošetrovať, odčervovať od parazitov, odblšovať, očkovať. Tým sa zabezpečuje aj bezpečný kontakt mačiek s obyvateľmi.

 

Na druhej strane problémom mesta býva aj premnoženie mačiek, ktoré je potrebné regulovať kastráciou, nakoľko premnožením stúpa ich chorobnosť. Premnožené nekastrované mačky, najmä kocúry, sa bijú, a spôsobenými zraneniami si navzájom prenášajú ochorenia.

 

Keďže v jednom vrhu býva 4-8 mláďat a mačka je schopná rodiť aj 3x za rok, početné potomstvo je nedostatočne vyživované a samotná mačka je vysilená, čím nedokáže plniť svoju úlohu ekoderatizéra.

 

Malé mačiatka bývajú často terčom útoku či už detí alebo mladistvých a žiaľ aj dospelých. Od ublíženia zvieraťu je len krok k ublíženiu človeku. Preto je veľmi dôležitá osveta už na základných školách, ktorú sme my OZ Mačičky Dunajská Streda začali realizovať. Šírením osvety besedami formujeme deti k ľudskosti, humánnosti, zodpovednosti, vzťahu k prírode, zvieratám i ochrane životného prostredia. Každý zachránený život, každé zmenšenie utrpenia zvierat, je pre nás veľkou motiváciou

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Požadovanú sumu by sme použili na kastráciu, odčervenie a očkovanie cca 100 mačiek. Zrealizujeme 10 besied pre deti základných škôl v Dunajskej Strede. Vytvoríme informačný letáčik o význame kastrácií v počte 300 ks.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu zapojíme dobrovoľníkov z radov občanov i sympatizantov našej FB skupiny, novinárov z mestských médií, deti základných škôl, regionálnu knižnicu.

 


Rozpočet - 4 998 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - 2.-3. Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram