Začnime sa hýbať spoločne!

Dátum: 2 mája, 2019

Meno predkladateľa: Róbert Vörös

 

Názov projektu: Začnime sa hýbať spoločne!

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Veľký Meder, pri termálnom kúpalisku na promenáde.

 

Stručná anotácia projektu: Odlož mobil, zdvihni sa spred televízora a poď sa hýbať na čerstvý vzduch. Výhovorky neprijímame!"Rozbehajme" naše mestečko i jeho okolie. Ako odmena našej tvrdej práce, vytrvalosti a cieľavedomosti by sme spoločne vedeli zorganizovať profesionálny veľkomederský beh. V neposlednom rade sa naučme chrániť prírodu, v ktorej beháme. K tomu by sme prispeli umiestnením separačného koša na promenáde.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je v prvom rade spojiť komunitu, rozhýbať ľudí rôznych vekových skupín, bez finančného zaťaženia a dbať o čistotu nášho okolia. Približne pred mesiacom som zverejnil na svojej FB stránke, že organizujem voľné behy v prírode dvakrát týždenne. Povzbudzoval som ľudí, že nikdy nikto nezostane sám vzadu. Je nás čoraz viac. Čo ma napĺňa nesmiernou radosťou. Spolu vždy dokážeme viac... Spolu skôr začneme robiť niečo, čo sa nám zdá na prvý pohľad ťažké...pretože jeden ťahá druhého. Motivujeme jeden druhého.Ako motivácia pre "mojich" bežcov, by bola organizovaná súťaž - beh, ktorú plánujem uskutočniť na jeseň 2019. Čo mi však pri behoch prekáža, ak prírodu okolo nás vidím znečistenú. Preto by sme skupina bežcov v pravidelných intervaloch (raz mesačne)organizovali zber smetí a ich separáciu v blízkom okolí. Ako motivácia pre tých, ktorý smeti porozhadzovali, by bol separačný smetný kôš na promenáde, aby smeti boli tam kam patria 🙂

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
1. 1 kus- separačný smetný kôš, zvodoodolného materiálu umiestnený na promenáde,
2. dobrovoľníci cca. 20 ľudí (momentálny počet bežcov) pomáhajúci v zbere smetí,
3. súťaž - beh - organizovaná 1x za rok.
4.počet návštevníkov súťaže - cca 100 ľudí
5. dvakrát týťdenne - voľné behy v prírode - cca 15 ľudí

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
1. vlasná facebooková stránka - pod názvom - Felvidéki Futóklub - aktívní členovia skupiny 624
2. na facebookovom fóre - megyer.online - aktívni členovia 3422
3. plagát - umiestnený v metse Veľký Meder a v okolitých obciach

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram