Zachráňme naše lastovičky

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Ing. László Tóth

 

Názov projektu: Zachráňme naše lastovičky

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: obec Báč

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom je upriamiť pozornosť spoločnosti na klesajúci počet lastovičiek, ktorých prežitie v značnej miere závisí od prístupu ľudí. Ich úbytok súvisí najmä s úbytkom hniezdnych možností v dôsledku zmeny štýlu vidieckeho života a globálnej zmeny klímy. Na dedinách výrazne poklesol chov hospodárskych zvierat, je menej maštalí a hospodárskych budov vhodných na hniezdenie, je menej záhrad, viac trávnatých plôch. Podmienky na hniezdenie týchto milých a veľmi užitočných vtákov sa teda výrazne zhoršili na vidieku. Postavením prístrešku pre lastovičky a výrobou umelých hniezd chceme zlepšiť podmienky hniezdenia a zveľaďovať životné prostredie v našej obci. Kartičkami pre deti "Poznaj a chráň vtáky našich záhrad" chceme zvýšiť ekologické povedomie detí. Usporiadaním podujatia "Deň privítania lastovičiek" chceme upriamiť pozornosť na problém, zvýšiť súdržnosť komunity a vytvoriť novú tradíciu v dedine - ak bude projekt úspešný, potom každý rok by sme chceli usporiadať podujatie "Deň privítania lastovičiek" v spolupráci s miestnymi dobrovoľníckymi organizáciami a postaviť ďalšie prístrešky pre lastovičky

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je postaviť drevený prístrešok pre lastovičie hniezda a výroba minimálne 50 umelých hniezd pre lastovičky formou spoločenskej práce, do ktorého zapojíme deti a ich rodičov MŠ Báč, ZŠ Rohovce, a miestnych aktivistov. V spolupráci s miestnou organizáciou Csemadoku organizujeme minimálne jedno podujatie na nádvorí materskej školy s názvom "Deň privítania lastovičiek" (04.2021), na ktoré pozveme deti a ich rodičov a v rámci spoločnej aktivity vyrobíme umelé hniezda. Vytvorenie umelých hniezd je podľa odporúčaní ornitológov vhodná a osvedčená metóda ako pomôcť lastovičkám prekonať zhoršené podmienky v moderných vidieckych zástavbách. Spoločenské podujatie okrem výchovného charakteru zvyšuje súdržnosť komunity. Hniezda budú osadené na stĺpe vo vrchole ktorého bude urobená drevený prístrešok vhodný na pripevnenie hniezd. V implementácií projektu počítame aj s miestnou Regionálnou rozvojovou agentúrou v Šamoríne. Ich pomocou vypracujeme dvojjazyčné informačné letáky pre deti v počte 2000 ks s titulkom "Poznaj a chráň vtáky našich záhrad", ktoré potom pošleme do všetkých škôl užšieho regiónu - 1500 detí v Šamoríne a ďalších 500 v okolitých dedinách. V MŠ Báč a ZŠ Rohovce vyhlásime výtvarnú súťaž s názvom "Vtáči život" a najlepšie výtvarne diela vystavíme spolu s fotografiami miestnych amatérskych fotografov s cieľom inšpirovať deti a mládež, aby prejavili záujem o vtáky žijúcich v našom prostredí a aby ich chránili. Na otvorenie výstavy prizveme odborníka z Regionálnej rozvojovej agentúry v Šamoríne aby hovoril o potrebe ochrany lastovičiek a iných vzácnych vtákov žijúcich medzi nami. Z projektu si chceme zaobstarať aj party stan a súpravu 4 lavičiek, nakoľko túto aktivitu máme v pláne zorganizovať aj v nasledujúcich rokoch a vždy na voľnom vzduchu v objatí stromov na nádvorí škôlky alebo pred obecným úradom, kde by mal byť postavený aj prístrešok. Stan a lavičky budú uložené na obecnom úrade, používať ho budú môcť aj ostatné dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomôžu v realizácií projektu. Každý rok by sme chceli postaviť jeden prístrešok pre lastovičky s 50 hniezdami na 5 rôznych miestach našej obce, čo znamená 250 lastovičích hniezd za 5 rokov.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Mladé rodiny s detmi zapojíme priamim oslovením cez našu materskú školu. Do projektu budú zapojené deti MŠ Báč a ZŠ Rohovce. Ostatných obyvateľov našej obce a užšieho regiónu zapojíme pomocou letákov hodených do schránok a využitím webových komunikačných nástrojov, ako je facebook. O našom projekte budeme informovať verejnosť cez facebook profil skupiny obyvateľov obce Báč, ktorý má skoro 200 členov. Na šírenie nášho posolstva v širšom regióne využijeme facebook skupinu SOS/BirdLife Slovensko, ktorá má vyše 6500 členov. Poprosíme o zverejnenie našej aktivity ako dobrý príklad toho, ako zachrániť naše lastovičky. Členovia dobrovoľného hasičského zboru Báč. Regionálna rozvojová agentúra v Šamoríne. Členovia miestnej organizácie Csemadoku: Annamária Méry Farkas, Brigitta Végh.

 

 

 


Rozpočet - 4 750 eur Hodnotenie členov DF - 99/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - 1 953 Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram