Zabavme sa v Kursalone

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Apolin o.z.

 

Názov projektu: Zabavme sa v Kursalone

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Divadlo je najstaršie umenie, kde sa vytvára komunikácia medzi divákom a hercom. Je hravé, povzbudzuje emočný život, zrak, sluch, integruje malých a veľkých, inak obdarených so zdravými. Našim zámerom je vytvoriť priestor pre vzájomné sa obohacovanie kultúrnymi zážitkami. Vytvoriť priestor pre ochotnícke divadlo, pre bábkové divadlo, animácie. Novo vytvorený priestor s pódiom, oponou i zázemím budú využívať amatérske a ochotnícke zoskupenia divadelné, hudobné i tanečné. Pódium bude slúžiť pre vystúpenia jednotlivcov aj skupín, ale aj pre hry detí, na rozhovory či besedy, prednášky a spoločenské posedenia.

 

Popíšte svoj projekt: Počas našej činnosti o.z. Apolin v priestoroch Kúpeľnej dvorany sme tvorili program podľa záujmu obyvateľov, nechali voľný priebeh aktivitám, a skúmali sme, čo chýba v kultúrnom živote a čo robí radosť ľuďom v našom okolí. Za 10 mesiacov činnosti sa nám podarilo uskutočniť koncerty, divadelné predstavenie, zábavné popoludnia, prednášky, filmové predstavenia, workshopy, konferencie. S veľkým záujmom sa stretlo ochotnícke divadlo a malé pódiové koncerty. V našich priestoroch sa staré pódium dokonca využíva pre hravé hry detí a bábkové divadielko. Existujúce pódium je veľmi staré, vyplnené azbestovou vatou, a tak si myslíme, že pre dlhodobý účel je už nevhodné a aj zdraviu škodlivé.
Preto vznikla myšlienka rozšíriť a zrekonštruovať pódium, zväčšiť ho a vytvoriť tak priestor pre pravidelné divadelné aktivity pre deti aj dospelých. Na našom pódiu účinkovalo ochotnícke divadlo Na Trakoch, pripravujeme predstavenie divadla Orlus, záujem je aj spraviť predstavenie s ochotníckym Divadlom "A" A Divadlo Shanti, pre ktoré je však súčasné pódium malé a nám sa myšlienka veľmi páči, radi by sme vytvorili tradíciu pravidelných predstavení ochotníckych divadiel. Tieto tak budú mať príležitosť prezentovať svoju tvorbu širokému publiku v priestoroch Kúpeľnej dvorany, ktoré aj v minulosti poskytovali svoj priestor na rôzne predstavenia a koncerty. Budeme tak zároveň napĺňať pôvodný zámer Ľudovíta Wintera vytvárať miesto pre kultúru a spoločenský život. Detskému divákovi ponúkneme bábkové divadielko v réžii seniorov o.z. AkSen - aktívny senior v Piešťanoch spolu s ďalšími profesionálnymi bábkohercami, ktorých máme možnosť predstavovať na našej scéne vďaka dobrej spolupráci s Mestskou knižnicou. Zúčastňujeme sa projektov pre deti (Noc s Andersenom, Zázračný oriešok) aj seniorov (Noc divadiel, Týždeň trénovania mozgu, 100.rokov A.B.Sládkoviča). Našim cieľom je spojiť generácie.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovoľníci AkSen nacvičujú bábkové divadielko pre deti predškolského veku. Naši priatelia z ochotníckych divadiel nám budú pomáhať s propagáciou projektuí. Do projektu zapojíme ochotnícke divadlá, ktoré budú vystupovať na vytvorenej scéne, divadlo Orlus zo Zvončína, divadlo Na Trakoch z Rakovíc, Divadlo z Prievidze.

 

 


Rozpočet - 5 400 eur Hodnotenie členov DF - 68/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram