Z lietadla na bicykel

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Aviatik Klub Holíč

 

Názov projektu: Z lietadla na bicykel

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v rámci areálu letiska Holíč. Holíč je hraničné mesto. Na letisko v Holíči počas víkendu pristine priemerne 50 lietadiel. Ako hraničné, strategické mesto má výbornú polohu.

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je vybudovať verejnú požičovňu bicyklov na letisku v Holíči. Na tomto mieste chceme úschovňu verejných elektrobicyklov pre všetkých návštevníkov, aby sme tak podporili myšlienku využívania environmentálnych dopravných prostriedkov. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Holíč, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno-športové „krásy"

 

Popíšte svoj projekt: Holíč je hraničné mesto. Na letisko v Holíči počas víkendu pristine priemerne 50 lietadiel. Ako hraničné, strategické mesto má výbornú polohu. V jeho okolí sa nachádza veľa zaujímavých miest a objektov (napr. zámok, sv. Margita v Kopčanoch, Skalica, Hodonín). Letisko Holíč je známe aj aktivitami, ktoré sa tam organizujú ako: Cibulafest, Letecký deň, EUROTOUR (súťaž modelov) s medzinárodnou účasťou. Na letisku pôsobí modelársky klub, ktorý svojou činnosťou prezentuje mesto Holíč na európskej úrovni.

Projekt je zameraný na propagáciu environmentálnej dopravy v meste. V okolí mesta je vybudovaných niekoľko desiatok kilometrov cyklotrás a s ďalšími sa v budúcich obdobiach ráta (prepojenie Skalice a Hodonína). Projekt podporuje ekologické súžitie ľudí s prírodou a zároveň návštevníkom poznávanie samotnej krajiny si, že bicykel je pre mesto naozaj vhodným dopravným prostriedkom a to z hľadiska ekológie, športu, ale i ekonomiky. Občianske združenie poskytne v priestoroch hangáru priestor pre verejné bicycle, ktoré budú k dispozícii 7 dní v týždni pre verejnosť, t.j pre pilotov, prilietajúcich na letisko, ako aj širokú verejnosť, návštevníkov mesta Holíč. Všetky bicykle budú samozrejme zabezpečené proti krádeži a ich vypožičanie bude možné po predložení preukazu totožnosti a zložení päťdesiat eurovej zábezpeky + podpísaní prebratia hmotnej zodpovednosti za vypožičaný bicykel až do jeho návratu.Po návrate bude bicykel skontrolovaný a preukaz totožnostti vrátený.Súčasťou hangáru je aj administratívna budova, kde sa počas celého týždňa zdržujú členovia občianskeho združenia.

 

Následne vytvoríme interaktívnu mapu mesta Holíč so sprievodcom, na ktorej zaznačíme všetky zaujímavé oblasti mesta Holíč, ku ktorým sa dá dostať na bicykli. Pôjde o rôznorodé kultúrne a architektonické pamiatky (kaštiel Márie Terézie, megality, veterný mlyn, sýpka, židovský cintorín, šibenica, kostolík sv. Margity v Kopčanoch, žrebčín), ale aj mesto Skalica a jeho historické pamiatky, ktoré sú voľno dostupné verejnosti a samozrejme rôzne úžasné výhľady a panorámy z okolia mesta Holíč. Vďaka svojej výhodnej polohe môžu navštíviť aj susedné mesto Hodonín (ZOO, múzeum T.G. Masaryka, kúpalisko), prístav Hodonín, Skalica, Baťov kanál, Petrov, Mikulčice (Mikulčice Valy, slovanské hradisko – národná pamiatka), ktoré budú v najbližšej dobe prepojené lávkou. Navrhneme a zhotovíme mapu, ktorá bude k dispozícii pri každom zapožičaní si bicykla. Vytvoríme aj digitalizovanú podobu na webovej stránke, ktorú si budú môcť pozerať ľudia aj online na webe. Webová stránka bude dobrovoľnícky vytvorená v spolupráci so študentami Strednej odbornej školy v Holíči, Nám. sv. Martina 5,odbor informačné systémy a služby (cca 13 žiakov).

V letných mesiacoch bude pripravená celodenná akcia so zameraním na propagáciu leteckej dopravy, zážitkovým lietaním, enviromentálnych spôsobov dopravy spojená s občerstvením a hudbou.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
- zapojené osoby - členovia Aviatik Klub Holíč, členovia OZ MODRÝ LEV, študenti (13) Stredná odborná škola Holíč, Nám. sv. Martina 5
- mapy - tlačená aj online verzia
- zakúpenie bicyklov
- celodenná aktivita pre verejnosť na letisku v Holíči

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
- aktivita, projekt bude spropagovaný prostredníctvom webových stránok Aviatik Klub Holíč a facebookovej platformy Holíč nielen deťom (cca 4500 sledovateľov)

 


Rozpočet - 4 970 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram