Vyučovanie na čerstvom vzduchu

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola s materskou školou s VJM Trstice 647

 

Názov projektu: Vyučovanie na čerstvom vzduchu

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Školský dvor v Trsticiach

 

Stručná anotácia projektu: Hor sa do prírody, do školského parku počas vyučovania prírodovedných predmetov a výchovných predmetov! Inovatívne a neformálne vyučovanie v priamom prostredí v školskom parku počas výchovných predmetov ovplyvnuje pozitívny postoj žiakov k prírode a k samotnému predmetu, ktorý sa bude vyučovať práve na čerstvom vzduchu.

 

Popíšte svoj projekt: Celkovým cieľom nášho projektu je zlepšenie kvality vzdelávania v prírodnom prostredí, teda mimo školských lavíc, motivácia študentov k vzdelávaniu, čím by sa mal zvýšiť počet ľudí, ktorým záleží na kvalite životného prostredia.

Našu školu a škôlku navštevuje v šk.roku 221 žiakov a 65 detí MŠ, aktivity a outdoorová trieda by slúžila pre všetkých. Vyučovanie daných predmetov na školskom dvore v príjemnom prostredí /prírodoveda, výtvarná výchova, hodobná výchova, atď/ je nezvyčajné pre deti aj žiakov, preto má efektívny účinok vyšší, ako v obyčajnej triede. U detí MŠ aj u žiakov ZŠ treba posilňovať citlivosť voči životnému prostrediu. Pri organizovaní seminárov a letných táborov sa môžu prihlásiť žiaci z celej obce. Pri organizovaní spoločenských podujatí sa môžu zúčastniť rodičia našich žiakov a učitelia našej školy /napr. MDD, posedenie pri táboráku, beseda s babičkou na tému zbieranie a poznávanie liečivých rastlín, a pod./.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Vďaka prírody sa dokážu žiaci naviazať pevne na vonkajšie prostredie, radi budú stráviť čas vonku, dokážu prejaviť sympatie voči flóre a faune, lepšie budú cítiť, že sú súčasťou prírody a častejšie bude možné ich kontaktovať na voľnočasové aktivity s rodičmi a dospelými. Propagáciou žačneme u detí, ktorých budeme vyučovať na čerstvom vzduchu, urobíme veselé plagáty. Aktívne budeme využívať facebookový profil rodičovského združenia a webovú stránku školy.

 


Rozpočet - 4 955 eur Hodnotenie členov DF - 70/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram