Vyčistime si chotár

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Ladislav Zaťko

 

Názov projektu: Vyčistime si chotár

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trstín, Jablonica - okolie štátnej cesty I/51

 

Stručná anotácia projektu: So skupinkou priateľov už dlhé roky na vlastné náklady čistíme okolie štátnej cesty I/51 v extraviláne obce Trstín. Týmmto projektom by som chcel prizvať dobrovoľníkov, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme. Poskytnuté prostriedky od TTSK by sme chceli využiť na vývoz nazbieraného odpadu a ochranné pracovné pomôcky pre dobrovoľníkov. Len na úseku tzv. odpočívadla pred Bielou Horou sa predpokladá výskyt odpadu v množstve asi 10 kontajnerov. Popri ceste od Trstína až po Jablonicu je toto množstvo obdobné.

 

Popíšte svoj projekt: Zlepšenie prostredia v ktorom žijeme, ochrana prírody a krajiny. Spája nás spoločný cieľ - odstránenie odpadu okolo štátnej cesty. Odpadu, ktorý tam nechávajú vodiči nákladných vozidiel, ktorí prechádzajú touto spojnicou na Českú republiku. Zorganizujeme s priateľmi brigády, dobrovoľníci odpad pozbierajú a zabezpečíme vývoz a likvidáciu tohto odpadu. Informovaním dobrovoľníkov na sociálnych sieťach chceme zabezpečiť čo najväčší počet účastníkov zbierania odpadu. Naším cieľom je čistý chotár.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Spolupráca s obcami Trstín a Jablonica.

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram