Vráťme oblohu vtákom

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), Senica občianske združenie

 

Názov projektu: Vráťme oblohu vtákom

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Umiestnenie projektu : mesto Senica, 3 Základné školy a Poliklinika Senica.

 

Stručná anotácia projektu:
Súhrn projektu :
1.Osadenie hniezdnych búdok pre dážďovníkov na 3 školách a Poliklinike v Senici
2.Výukový program pre školy o ochrane dážďovníkov,pozorovanie dážďovníkov
3.Výukový program pre školy o ochrane vtáctva v meste
4.Informačná kampaň pre verejnosť

 

Popíšte svoj projekt: V meste Senica prebehlo zateplenie takmer všetkých budov. Týmto sa zničili hniezdne priestory pre dážďovníky a tiež I pre netopiere. Počet vtákov v meste rapídne klesá a preto sa chceme pokúsiť zastaviť túto znepokojujúcu tendenciou. Naopak, v meste pribúda hmyz, najmä muchy, komáre, ale aj bzdochy, škodcovia rastlín likvidujú stromy a kríky.

 

V meste Senica sme v minulom roku experimentálne inštalovali 6 búdok pre dážďovníky na paneláku na Hviezdoslavovej ulici 469. Osvedčili sa a preto by sme chceli vybudovať ďalšie, aby sa znížil úbytok tohto druhu v meste.

 

Spolu s ochranou prírody a ornitológmi sme vytipovali v meste budovy, na ktorých by sa mohli búdky inštalovať. Budovy patria mestu Senica, ktoré s umiestnením hniezdnych búdok súhlasí : sú to 3 školy a budova Polikliniky. Nepôjde však len o inštaláciu búdok, ale zároveň I o osvetovú kampaň.

 

Deťom v školách poskytneme prednášky o vtáctve v meste, jeho význame, funkcii a ochrane. Budeme s nimi na jar pozorovať prílet dážďovníkov, ich život, výchovu mláďat. Budeme sa snažiť v deťoch vypestovať pocit zodpovednosti za prírodu I prostredie, v ktorom žijeme.

 

Ďažďovník (Apus apus) je malá sťahovavý vtáčik , ktorého si mnohí zamieňajú s lastovičkou či belorítkou. Hniezdi na väčšine územia Slovenska v mestách,na budovách, v štrbinách fasád, pod strechami výškových domov.
Je to chránený a ohrozený druh.Dážďovníky sú veľmi užitočné vtáky, pretože sa živia hmyzom, napríklad komármi, muchami a tak robia mestské prostredie príjemnejším. Jeden dážďovník môže denne uloviť aj 50 gramov hmyzu, čo je viac ako sám váži. (38 g ) V čase kŕmenia mláďat sa toto množstvo zvyšuje.

 

Dážďovník obyčajný sa s výnimkou hniezdenia takmer neustále zdržiava vo vzduchu, kde dokonca aj spí, pije a pári sa, strieda pritom svižný let s plachtením, počas ktorého naberá výšku okolo jedného až dvoch kilometrov, aby následne počas spánku mohol klesať.
Ochrana dážďovníkov a ich hniezdísk.

 

Dážďovník obyčajný je zákonom chránený. Vyskytuje sa na väčšine územia Slovenska, avšak jeho početnosť v dôsledku intenzívneho zatepľovania a zmien stavebných technológií stále klesá. Pre záchranu dážďovníkov na našich sídliskách je najdôležitejšie zachovanie ich existujúcich hniezdísk alebo aspoň vytváranie náhradných hniezdnych možností. Zároveň je treba intenzívne pôsobiť na obyvateľstvo a vysvetliť im, aké sú dôležité vtáky v mestskom prostredí. verejnosť odmieta často prítomnosť vtáctva pri svojich príbytkoch z dôvodu obavy znečisťovania domov, vyrušovanie krikom vtákov a pod. Chceme preto s osvetou začať u detí a pokračovať dospelou komunitou.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
- zvýšenie kvality životného prostredia v meste,
- ochrana vzácneho druhu, ochrana biodiverzity v meste,
- zvýšenie environmentálneho povedomia detí, mládeže i dospelých
- osadenie 40 hniezdnych búdok pre dážďovníky v meste, čo je 160 hniezd dážďovníkov
- zapojenie 3 škôl do programu ochrany vtáctva v meste , čo je asi 480 detí

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Členovia Oz budú spolupracovať so školami, kde budú robiť deťom prednášky a tvorivé dielne o živote vtákov v meste, budú robiť pozorovanie vtákov v okolí školy.
Budeme spolupracovať s miestnou televíziou TV Sen, novinami Záhorák, Naša Senica na osvetovej kampani na ochranu ohrozených vtákov v meste
Našim zámerom je, aby bol tento projekt pilotný a nasledovali po ňom ďalšie v iným mestách a obciach kraja, preto budeme spolupracovať aj s ostatnými občianskymi združeniami a mestami

 


Rozpočet - 4 630 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - 1.-2. Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram