Voľnočasová športovo edukatívna hracia plocha

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: SRRZ-RZ pri Základnej škole, Strážnická 1,909 01 Skalica

 

 

Názov projektu: Voľnočasová športovo edukatívna hracia plocha

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: ZŠ Strážnická 1, 90901 Skalica

 

 

Stručná anotácia projektu: Športovo edukačná hracia plocha. Revitalizácia vonkajšej asfaltovej plochy, ktorá bude zmenená na športovo edukatívnu hraciu plochu. Plocha bude slúžiť na zlepšenie vonkajšieho prostredia a vytvorenie podmienok k spoločným stretnutiam za účelom oddychu, športu a vzdelávania.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je odstránenie starej asfaltovej plochy, ktorá je zničená a vyžaduje si výmenu. Chceme ju nahradiť gumenou dlažbou. Dlažba je vo formáte štvorca 500x500 mm, ktorá sa dá modulárne skladať do požadovaného tvaru a veľkosti. Môžeme vytvárať rôzne hracie prvky, ako sú napríklad šachy, twister, človeče nehnevaj sa a iné edukatívne prvky a to nie len so zameraním sa na šport. Pri obnove hracej plochy zapojíme širokú verejnosť i ľudí, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu. My, ako občianske združenie nevidíme tento projekt technologicky náročný. Pri odstraňovaní pôvodnej asfaltovej plochy použijeme ručné náradie, ktoré si nevyžaduje vysokokvalifikovanú obsluhu, ale len väčší počet ochotných ľudí. Po odstránení pôvodnej plochy príde na rad ukladanie pryžovej (gumovej) edukačnej dlažby, ktorá nevyžaduje tiež veľké nároky na pokládku, ale skôr na zapojenie sa väčšieho počtu brigádnikov. Preto vidíme veľký potenciál v oslovení širokej verejnosti pri realizácii tohoto projektu. Po dokončení daného projektu dosiahneme zvýšenie bezpečnosti plochy, podporíme recykláciu materiálu a skrášlime vonkajšie prostredie. Hracia plocha po dokončení bude zameraná na edukáciu, šport a oddych žiakov, ako aj pre širokú verejnosť.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Na oslovenie verejnosti použijeme facebookovú stránku školy, web stránku školy, nástenky, schôdzky rodičovského združenia. Do realizácie budú zapojenírodičia, žiaci, zamestnanci a podporovatelia školy.

 

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - 88/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram