Voda nad zlato 2020 - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianske združenie pri Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch

 

 

Názov projektu: Voda nad zlato 2020 - Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Piešťany, Brezová 2 - areál školy

 

Stručná anotácia projektu: Našim zámerom je vytvoriť projekt vodozádržných opatrení v areáli školy, ktorý bude zameraný na zachytávanie zrážkovej vody v podzemných i nadzemných zberných nádobách s využitím na závlažovanie rastlín a odvedenie časti zachytenej vody do jazierka. K vzniknutým opatreniam vytvoríme vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl a verejnosť o klimatických zmenách a potrebe zachytávania dažďovej vody a jej šetrného využitia tam kde vznikne.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zmapovať a navrhnúť projekt vodozádržných opatrení, ktorý by sa postupne realizoval s cieľom vzdelávať žiakov a verejnosť o klimatických zmenách, zadržiavaní vody a jej využívaní v záhradách a zabezpečiť zásobu vody na polievanie rastlín a v domácnostiach, s cieľom šetriť pitnú vodu.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie zapojíme odborníkov, ktorí sa zaoberajú navrhovaním vodozádržných systémov, záhradných architektov, a pri realizácii a vzdelávaní verejnosti žiakov školy, aby sme podporili edukáciu a rovesnícke vzdelávanie.

 

 

 


Rozpočet - 5 600 eur Hodnotenie členov DF - 79/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram