Vianočné predstavenie so Skaličánkom

Dátum: 23 apríla, 2019

Meno predkladateľa: Mgr. Radovan Timko

 

Názov projektu: Vianočné predstavenie so Skaličánkom

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kultúrny dom Skalica, Námestie slobody 11, 909 01 Skalica

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je upozorniť v skrumáži súčasnej modernej a novodobej kultúry na pôvodný, lokálny, tradičný materiál s folklórnou tematikou. Cieľom verejného predstavenia je zachovanie a pestovanie pôvodného folklórneho dedičstva. V Skalici a okolí je najvýznamnejším nositeľom týchto hodnôt. Vianočné predstavenie s DFS Skaličánek pri ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica je určené pre širokú verejnosť.

 

 

Popíšte svoj projekt: Po mnohé stáročia sa na našom území zachovávali ľudové piesne, dodržiavali starodávne zvyky a tance. Nositeľom týchto tradícií je DFS Skaličánek. Súbor vznikol v roku 1974 a zachováva zvyky, tance a detské hry Skalice a okolia. V predvianočnom čase sa zameriavame na prezentáciu starodávnych zvykov, piesní, kolied, ale aj tanečných obrazov. Zmyslom predstavenia je oživenie dávno zabudnutých ľudových zvykov, tancov i hier a prispieť tak k zachovaniu nehmotného dedičstva v kultúrno - spoločenskom kontexte. So súborom pracujú skúsení pedagógovia Základnej umeleckej školy Dr. Janka Blaha v Skalici. Vedúci súboru sú Mgr. Antónia Chaloupková a Mgr. Radovan Timko, tanečný pedagóg je Petr Vrátil, korepetítori Mgr. Miroslav Buzrla, Mgr. Pavol Ivičič a hudobný pedagóg Lubomír Graffe.

 

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet návštevníkov - cca 500 divákov
počet účinkujúcich - cca 200 detí vo veku od 6 do 16 rokov
počet zainteresovaných pedagógov - 10
počet dobrovoľníkov z rad rodičov - cca 10

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Propagácia podujatia formou reklamy v miestnej televízii, Záhoráckom rádiu, internetom na webových stránkach školy a mesta
Ďalší spôsob propagácie bude formou pozvánok a plagátov
Do realizácie projektu budú zapojení najmä rodičia účinkujúcich detí, s pomocou pri príprave a obliekaní krojov, príprave rekvizít.

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram