Úsmev na hory

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Úsmev pre druhých

 

Názov projektu: Úsmev na hory

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: celé Slovensko

 

Stručná anotácia projektu: Projekt Úsmev na hory prináša výzvu, v ktorej sa účastníci dozvedia o skupinách s rôznymi formami hednikepov nachádzajúcich sa na okraji záujmu a vytvára most, prostredníctvom ktorého sa prekonávajú bariéry. Súčasťou výzvy je spoznávanie Slovenska. Výhodou je, že zapojiť doň sa môžu nielen súkromné osoby, ale aj inštitúcie a firmy a spoločne tak môžu prispieť k integrácii marginálnych skupín obyvateľstva.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt Úsmev na hory v sebe zahŕňa 3 hlavné priority:
1. ochrana prírody, spoznávanie Slovenska, prekonanie lenivosti
2. edukatívna časť
3. sociálna oblasť

Cieľom výzvy je vybrať si aspoň jeden zo 17 kopcov v slovenských horách a národných parkov, a tiež jedno zo 17 detí s rôznymi diagnózami od fyzických hendikepov, cez genetické syndrómy až po rôzne vrodené alebo iné chorenia a odfotiť sa s jeho fotkou na vrchole, resp. po dosiahnutí cieľa. Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do výzvy Úsmev na hory podporia 5 eurami rehabilitácie 17 detí, zasadia v slovenských štátnych lesoch jeden strom a získajú balíček obsahujúci tričko a fotku dieťaťa, s ktorou sa na naplnenie výzvy musia odfotiť na vybraných vrchoch. OZ chce týmto spôsobom každoročne vtláčať informácie o rôznych syndrómoch medzi ľudí, aby tak narastala integrita – zároveň ľudia spoznajú Slovensko, pomôžu lesom, viac sa dozvedia o tom, ako sa správať na horách a zároveň pomôžu konkrétnym rodinám. Súčasťou projektu sú karty výziev, ktoré budeme s jednotlivými partnermi počas roka otvárať (napr. TTSK môže vytvoriť partnerskú výzvu zameranú na spoznávanie regiónu alebo zbieranie odpadu - Vyčisti si pred domom) – ide o to, aby ľudia získali aj čiastkové úspechy, a zároveň čo najviac šírili projekt priateľom ďalej, s cieľom čo najviac poskytnúť informácii o integrácii.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: zapojenie rodín s hendikepovanými i zdravými deťmi
zapojenie organizácii a centier, ktoré sa venujú hendikepovaným, možnosť zapojiť všetkých obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja prostredníctvom špecifickej výzvy TT SK, rodiny, firmy, komunity a skupiny.

 

 

 


Rozpočet - 7 020 eur Hodnotenie členov DF - 91/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram