Učebňa v prírode

Dátum: 28 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Združenie rodičov pri ZŠ Sekule - Moravský Svätý Ján

 

 

Názov projektu: Učebňa v prírode

 

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Základná škola Sekule

 

 

Stručná anotácia projektu: Radi by sme v areáli našej školy vybudovali učiacu záhradu s krytým altánkom a exteriérovými edukačnými hrami zameranými na ochranu životného prostredia. Tieto hry učia žiakov čítať s porozumením, koncentrovať sa, rozširujú vedomosti o prírode.
Osobitnú pozornosť by sme chceli venovať včelárstvu. Je dôležité, aby si deti uvedomovali, že včely sú život a aké následky by malo ich vyhynutie. Chceme motivovať mládež k ich ochrane a chovu. Prosíme verejnosť o podporu.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom Združenia rodičov je vybudovať v priestoroch školského areálu záhradu, kde sa žiaci školy budú môcť vyučovať v prírode a získavať o nej čo najviac teoretických informácií a praktických skúseností. Dominantou učiacej záhrady bude krytý altánok o rozmere 3,6 x 3 m, ktorého súčasťou sú nasledovné edukačné hry: ABC včelárstva, Včelie produkty a Včela. Súčasťou didaktických hier bude aj edukačný úľ, v ktorom je 10 edukačných rámikov s farebnou grafikou, kde sa v skratke vysvetľujú najzaujímavejšie aspekty včelárstva. V záhrade budú umiestnené lavičky, vysadené kríky a stromčeky, ktoré odhlučnia priestor od ulice a prilákajú svojím kvitnutím včely a motýle. V rámci vyučovacích hodín techniky, pracovného vyučovania a biológie vybudujeme s deťmi svojpomocne bylinkový záhon, domček pre hmyz a včelí a motýlí záhon, o ktoré sa deti budú starať nielen počas vyučovania, ale aj v čase mimoškolských aktivít.
Záhrada bude slúžiť ako vzdelávacie centrum aj deťom z Materskej školy Sekule, ktorá sídli v priestoroch našej základnej školy a žiakom z okolitých škôl. Altánok a jeho okolie budú môcť využiť aj rodiny s deťmi, dôchodcovia či členovia spoločenských organizácií z obce.
Projekt bude realizovaný členmi Združenia rodičov v spolupráci s miestnou organizáciou Zväzu záhradkárov a s miestnymi včelármi, ktorí budú zabezpečovať odbornú pomoc, prednášky a besedy. Žiaci získajú poznatky o včelách a ich produktoch aj z návštevy včelínov u včelárov. Projekt bude mať aj pozitívny environmentálny dopad. Základnú školu navštevujú žiaci z obcí Sekule a Moravský Svätý Ján a práve oni sú cieľovou skupinou, pre ktorú sa daný projekt bude realizovať.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Dobrovoľníci z radov rodičov (Združenie rodičov) nám pomôžu pri úprave terénu, záhradkári pri výbere a výsadbe kríkov a kvetov, miestni včelári uskutočnia besedy a prednášky.

 

 


Rozpočet - 6 600 eur Hodnotenie členov DF - 96/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram