Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Dôchodcovia denného centra Galanty

 

Názov projektu: Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v Dennom centre v Galante na Švermovej ulici

 

Stručná anotácia projektu: Dôchodcovia v dennom centre sú mimoriadne aktívny v športových aj kultúrnych akciách. Stále sa však všetci nevedia realizovať a tak vznikol nápad tvorivých dielní. Už aj v minulosti sme naše diela vystavovali v priestoroch Mestského úradu alebo Matice slovenskej. Výsledky našej práce by mphli byť prezentované a hlavne použité ako reklamné dary a predmety partnerským mestám, občianskym združeniam.

 

Popíšte svoj projek: Hlavným cieľom nášho projektu sú tvorivé dielne, ktoré pomôžu všetkým, hlavne mladým ľuďom priblížiť techniky vyšívania, pletenia, tvorby rôznych ozdôb, šperkov a iných predmetov. Pre mnohých mladých ľudí dávno zabudnuté techniky zdravej výživy zavárania, sušenia ovocia, kváskovania, vyšívania, modrotlače. V rámci tvorivých dielní by sme radi vytvorili workshopy, na ktorých by sme prezentovali svoje znalosti. to však nie je všetko... V rámci projektu sme schopní vytvárať reklamné predmety, prívesky, kľúčenky, magnetky slúžiace na propagáciu mesta, príp. iných záujmových združení. Tento projekt je výnimočný tým, že v našej komunite sú dôchodcovia, ktorým zdravotné problémy nedovoľujú športové aktivity, cítia sa nepotrební a nedocenení. Tvorivé dielne sú ideálne pre tieto skupiny ľudí. T.č. spolupracujeme s napr. OZ Mas Galanta, ktoré nám navrhlo spoluprácu pri tvorbe tak edukačných a vzdelávacích materiálov ako aj drobných upomienkových predmetov pri príležitosti organizovania 11.ročníka Národnej konferencie - Cyklistická doprava.

 

Správa športových zariadení tak isto prejavila záujem o spoluprácu pri organizovaní rôznych športových podujatí, na ktoré by naši dôchodcovia vytvárali kreatívne reklamné predmety, spojené s propagáciou a zviditeľnením nášho mesta. Mohlo by ísť napr. o tvorbu medailí, magnetiek, kľúčeniek, tašiek a pod. Naši dôchodcovia sú šikovní tvoriví a kreatívni ľudia, ktorí sa však z dôvodu vyššieho veku a mnohokrát obmedzenej pohyblivosti cítia nedocenení. Práve spolupráca s mladými ľuďmi, inými občianskymi združeniami alebo inštitúciami, by mohla byť tým impulzom, aby mnohokrát depresívni, smutní ľudia našli aj v tomto veku svoj zmysel života. Je nepopierateľným faktom, že tvorbou takýchto predmetov sa človek cíti byť súčasťou daného projektu, je v nej priamo zainteresovaný a tak zrazu nemá čas rozmýšľať o svojej nepotrebnosti. Výnimočná na tomto projekte je práve spolupráca s vekovo mladšími dobrovoľníkmi a občianskymi združeniami, ktoré ako protihodnotu vedia našich dôchodcov na druhej strane naučiť tiež mnoho techník,vedomostných aktivít.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Stretnutie za účelom zistenia záujmu o techniky
Workshop vytvárania reklamných predmetov z dreva, živice a iných prírodných materiálov - počet návštevníkov 20
worskhop mandaly - 30 návštevníkov
Workshop vytvárania predmetov zo živice - počet návštevníkov 20
Workshop tvorby vianočných predmetov - 50 účastníkov
Workshop podľa záujmu
Workshop, ktorí dôchodcom pripravia občianske združenia
Zapojenie dôchodcov do aktivít iných občianskch združení

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do tejto aktivity sa budú môcť zapojiť všetci obyvatelia, ktorí budú mať záujem. Už toho času je je veľkým prínosom spolupráca občianskych združení a samosprávy na lokálnej úrovni, tzv. pridaná hodnota projektu je práve v zvideteľnení nášho mesta našou tvorbou.

 


Rozpočet - 3 300 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - 5.-6. Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram