Technologické pomôcky pre diabetikov

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Zväz diabetikov Slovenska - Základná organizácia DIATYRNAVIA Trnava

 

Názov projektu: Technologické pomôcky pre diabetikov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Pri liečbe Diabetes Mellitus sú potrebné technologické pomôcky - analyzátory na glykovaný hemoglobín, Dopler na vyšetrenie ABI členkovo-brachiálneho indexu, systémy Minimed, vysielače prenosu glykémií, senzory na sledovanie glykémií. Vyšetrenia HBA1c aj vyšetrenie nôh zdravotná poisťovňa ambulanciám ako výkon nehradí.Ide o službu pacientom. Pre svojich pacientov zabezpečíme screening porúch prekrvenia dolných končatín u diabetikov ako prevenciu vzniku diabetickej nohy - predchádzame amputáciám.

 

 

Popíšte svoj projekt: Chceli by sme Vás upozorniť na závažné ochorenie Diabetes Mellitus.
Pri jeho liečbe sú potrebné technologické pomôcky ako analyzátory na glykovaný hemoglobín, Dopler na vyšetrenie ABI indexu, systémy Minimed, vysielače prenosu glykémií, senzory na sledovanie glykémií.
Pomocou týchto prístrojov sa zlepší zdravotný stav diabetikov v závislosti od lepšieho vybavenia diabetologických ambulancií v Trnave.
U diabetikov 1. aj 2. typu sa často vyskytujú hypoglykémie, hlavne u pacientov liečených inzulínovými pumpami a inzulínom. Lekári chcú pre svojich pacientov zabezpečiť screening porúch prekrvenia dolných končatín u diabetikov ako prevenciu vzniku diabetickej nohy a tým predchádzanie amputáciam.
Pre spoločnosť Diatyrnavia Trnava by sme chceli zabezpečiť projektor k edukáciam pacientov, tričká s logom Diatyrnavia.
Členské schôdze sa konajú viackrát do roka za účasti lekárov - diabetológov a zdravotníckych firiem.
Pohyb je pre diabetika veľmi dôležitý, preto plánujeme viaceré pohybové aktivity po okolí - kláštor sv.Katarínky, Smolenický zámok, hrad Červený kameň.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: MUDr. Lacka Jozef PhD, MBA,a MUDr. Minarovičová Oľga zabezpečia pre pacientov vyšetrenia pomocou analyzátora na GHb glyk. hemoglobin
p.Lužáková Ľubica zapožičia notebook k edukáciam pacientov, zabezpečuje účasť lekárov a zdravotníckych firiem na schôdzach
Mgr.Kunková, Jana zabezpečí tričká s logom Diatyrnavia Trnava

 

 

 


Rozpočet - 5 100 eur Hodnotenie členov DF - 84/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 9. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 9.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram