Tancujúca stodola

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: "SERMO POPULA"

 

Názov projektu: Tancujúca stodola

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Veľký Meder

 

Stručná anotácia projektu: Drevená stodola - srdce ľudového umenia vo Veľkom Mederi vznikla minulý rok z iniciatívy členov miestnych folklórnych súborov a občianskeho združenia "SERMO POPULA". Počas minulého roka sa zorganizovalo viacero folklórnych večerov. Cieľom tohtoročného projektu je jednak zabezpečiť bezpečnosť okolia priestoru drevenej stodoly oplotením a na druhej strane rozšíriť využitie drevenej stodoly nielen ako javiska, ale aj ako priestoru pre rozličné tanečné domy a remeselné dielne.

 

 

Popíšte svoj projekt: Dlhoročným snom občianskeho združenia "SERMO POPULA" a miestnych folklórnych súborov bolo vybudovanie priestoru vo Veľkom Mederi, ktoré by bolo miestnym folklórnym centrom. Dostali sme podporu zo strany mesta vo forme pozemku, kde sme minulý rok svojpomocne vedeli vybudovať drevenú stodolu. Táto stodola v minulom roku ešte nebola celkom dokončená, chýbalo drevené obloženie stien, čiže mohla slúžiť len ako javisko pre folklórne večery. Našim cieľom je však jej multifunkčné využitie - nielen ako otvorený priestor - javisko, ale aj možnosť úplného uzavretia, ktoré by poskytovalo priestor pre tanečné domy, remeselné dielne, workshopy.

Vzhľadom k tomu, že pôvodné pletivové oplotenie okolo drevenej stodoly je na mnohých miestach úplne zdevastované a v okolí sa nachádzajú zanedbané záhrady a vinice, je potrebné priestor uzavrieť betónovým oplotením, ktoré by jednak zabraňovalo enormnému prerastaniu buriny z okolia a jednak by zabezpečilo aj bezpečnosť priestoru pre deti. Momentálne z oplotenia trčia rôzne ostré hrany, drôty, ktoré sú pre deti nebezpečné. Vďaka novému oploteniu by sme dokázali výrazne zvýšiť bezpečnosť vybudovaného priestoru, čo je pri organizácií rozličných podujatí prvoradé. Zo zvyšných prostriedkov by sme chceli zrealizovať jednodňový festival, kde by vystúpili rozličné folklórne súbory. Počas leta máme v pláne realizovať aj viacero ľudovo-remeselných dielní pre deti a mládež.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Uzavretie drevenej stodoly - maľovanie dreveného obloženia - členovia detského folklórneho súboru Kis Megyer a Csilizke, dospelého súboru Megyer a ich rodinných príslušníkov
vyčistenie pozemku a demontáž pôvodného oplotenia - za pomoci občianskeho združenia Zelený Megyer resp. dobrovoľníkov mesta
propagácia projektu prostredníctvom miestnej káblovej televízie, novín, webovej stránky súboru a facebooku
zapojenie turistov mesta do folklórneho festivalu, resp. zapojenie detských turistov do ľudovo-remeselných dielní

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 91/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 7. Počet hlasov - 2 051 Finálne umiestnenie v okrese - 7.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram