SYEL

Dátum: 1 mája, 2019

Meno predkladateľa: Sylvia Ondrisová, Elena Ďuračková

 

Názov projektu: SYEL

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Vrbovská 38, nebytové priestory a dvor so záhradou, 921 01 Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: POHNI MYSĽOU, POHNI TELOM
Kongnitívny a fyzický rozvoj pre ľudí stredného veku a viac, kde majú šancu vzdelávať sa, získať informačnú gramotnosť, vykonávať nenáročné pohybové a rozumové aktivity. Cieľom je oboznámiť sa s informačnými zdrojmi a naučiť sa ich využívať, získať pravidelnosť pohybovej a rozumovej aktivity a to všetko za pomoci mladšej generácie. Miestom realizácie je Piešťanský okres.

 

Popíšte svoj projekt: Staršia generácia je hendikepovaná neznalosťou moderných technológií a princípov, ktoré sa už stali súčasťou nášho každodenného života. Preto sme sa rozhodli pre projekt, ktorý túto skupinu sociálne znevýhodnených ľudí naučí základy práce s počítačom, internetom, komunikačnými a mobilnými aplikáciami, internetbankingom a podobne. Navyše je projekt obohatený o pohybové aktivity, ktoré taktiež napomáhajú rozvoju a udržaniu kognitívnych funkcií a o orientáciu v cestnej premávke, kde je zahrnutá aj prvá pomoc. Projekt je výnimočný v predávaní znalostí mladej generácie a študentov starším, v upevňovaňí vzájomných medzigeneračných vzťahov a pomáhaní jeden druhému.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Na každej aktivite sa môže zúčastniť 16 osôb a plánovaných je 52 aktivít, od júna do decembra 2019, vždy v utorok a vo štvrtok za pomoci dobrovoľníkov a lektorov.
Pohybové aktivity: nordic walking, jógové cvičenia, letná a jesenná turistika, základy tanca, stolný tenis, šípky, cvičenie chrbáta, mimických svalov, karty, šachy, vychádzky do okolia,...
Práca s technológiami: moderné komunikačné prostriedky a základy práce s nimi (počítač, tablet, mobil), práca s vyhľadávačom, textovým editorom, e-mailom, komunikácia a aplikácie (Skype, Messenger, WhatsApp,...), internetbanking, fotografie a počítač,...
Orientácia v cestnej premávke: podanie prvej pomoci, chodci verzus cyklisti v cestnej premávke, používanie moderných a vyvažovacích zariadení (segway, štvorkolky,...)

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Pozveme priateľov na zapojenie sa do aktivít, mladých ľudí a miestnych gymnazistov, zaistených máme aj oprávnených lektorov a inštruktorov. Aktivitu spropagujeme v miestnych novinách a na Facebooku, zapojíme lokálne web stránky.

 


Rozpočet - 5 055 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram