Stretnúť priateľov je dar

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: Okresná organizácia JDS Skalica

 

Názov projektu: Stretnúť priateľov je dar

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v 18 mestách a obciach okresu Skalica kde ja založená MO a ZO JDS : Skalica, Holíč, Gbely, Trnovec, P. Močidľany,Dubovce, Radošovce, Chropov, Prietržka, Vrádište, Kátov, Kopčany, Brodské. Unín. P. Ves, Radimov, Letničie, Mokrý Háj.

 

Stručná anotácia projektu: Skvalitnenie života seniorov žijúcich v domácom prostredí.Zámerom je stretnutie funkcionárskeho aktívu JDS s najstaršími členmi JDS, ktorí majú viac ako 90 rokov a kde je založená základná organizácia JDS. Darček pre seniorov je pernikové srdce s logom JDS a ďakovný list.Podujatie bude propagované v ročenke JDS, ktorú vydávame a chceme ju distribuovať do všetkých obcí okresu.

 

Popíšte svoj projekt: Podujatia sme zorganizovali pre nedostatok financií vždy v jednej obci u vekovo najstaršieho člena JDS okresu Skalica.Zámerom je podporiť kvalitu života zapojením členov JDS do súčasného diania v spoločnosti,informovať o zdravotných, sociálnych a spoločenských aktivitách, ale i upozorňovať na súčasný novodobý fenomén v spoločnosti ,,páchanie kriminality!" na dôchodcoch. Akciu sme uskutočnili v roku 2017 a 2018 pre najstarších členov JDS. Vek nad 90 rokov.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Podujatie sa uskutoční v 18 obciach okresu Skalica za účasti členov MO/ZO JDS, členov P- OO JDS Skalica,rodinných príslušníkov a vekovo najstaršieho člena JDS z obce okresu Skalica, cca 10 -15 osôb v každej obci.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Podujatia sa zúčastňujú i rodinní príslušníci z dôvodov vysokého veku najstaršieho člena JDS. Pokiaľ je v obci redaktor, alebo miestne vysielanie sú na podujatie pozvaní. Ďalej sa na podujatí zúčastňujú členovia MO a ZO JDS mesta alebo obce a členovia predsedníctva OO JDS a starostovia obcí.

 


Rozpočet - 1 310 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram