STREET FOOT FEST pre deti

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Klub sálového futbalu ŠK Prednádražie Trnava

 

Názov projektu: STREET FOOT FEST pre deti

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Centrum mesta Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Projekt STREET FOOT FEST pre deti je aktivita zameraná na zdravé trávenie času mládeže priamo v centre mesta.
V centre Trnavy bude umiestnené mobilné futbalové ihrisko, ktoré dá možnosť všetkým deťom prísť si zahrať malý futbal do mestského prostredia a stať sa tak súčasťou atraktívneho moderného pouličného podujatia spojeného s tradičným športom v kombinácii s hudbou a street foodom.
Podujatie tiež nepriamo nadviaže na tradíciu mestskej interligy, ktorá sa desaťročia v meste hrávala a už zanikla.

 

 

Popíšte svoj projekt: Projekt je zameraný na mládež, ktorá sa v centre mesta zväčša len potuluje a poflakuje. Hlavným cieľom organizátorov preto je, vytvoriť futbalovú akciu, ktorá podnieti mládež k športovaniu a budovaniu si športových kamarátstiev.
Pod dohľadom organizátorov sa budú počas podujatia hrať zápasy medzi prihlásenými tímami rôznych vekových kategórií a na konci budú vyhlásení ich víťazi.
Hlavnou ambíciou je vtiahnuť do projektu nových hráčov a hráčky, ktorí nie sú registrovaní v kluboch ale túžia futbal hrať (pouličné tímy, školské tímy, detské domovy...).

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Projekt bude realizovaný členmi športového klubu ŠK Prednádražie Trnava, ktorý bol založený v roku 1997 a má viac ako 30 aktívnych členov. Okrem nich budú do projektu zaangažovaní aj dobrovoľní študenti, ktorí sa postarajú o propagáciu, marketing a mediálne výstupy z podujatia (video, fotogafie, tlačové správy).

 

 

 


Rozpočet - 9 300 eur Hodnotenie členov DF - 81/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram