Spoznávajme Šamorín - Vlastivedné prechádzky pre Všetkých

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: OZ Moderny Samorín pre Všetkých

 

Názov projektu: Spoznávajme Šamorín - Vlastivedné prechádzky

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v meste Šamorín a jeho mestských častiach.

 

Stručná anotácia projektu: Spoznajme Šamorín - mesto, v ktorom žijeme. Ide o vlastivedné prechádzky ktoré pomôžu Šamorínčanom spoznať Šamorín viditeľný, ale aj neviditeľný. Výnimočnosť je v tom, že pomáha spoznať históriu; aj starú, ale aj novodobú. Pomôže obyvateľom vytvoriť vzťah k mestu, kde žijú. Vytvorenie komunity.

 

Popíšte svoj projekt: Najskôr chcem uviesť, že naše OZ už robilo vlastivedné prechádzky v minulosti. Prečo sme sa pre to rozhodli a chceme pokračovať? Do Šamorína sa sťahuje mnoho ľudí, ktorí nepoznajú ani staršiu ani novšiu históriu nášho mesta. Ľudia denne chodia okolo stavieb a miest a nevedia nič o histórii tých stavieb a ich súvisu s miestom, kde žijú. A tak by sme chceli naše mesto postupne ukázať počas 4 vlastivedných prehliadok. 1)Najstaršie mestské objekty 2)Technické objekty 3)Cyklovýlet s názvom Šamorín za vodným dielom 4) Staré prícestné kaplnky a kríže. Robíme to ako OZ Moderný Šamorín pre všetkých, ktoré vzniklo, aby vytvorilo komunitu ľudí v Šamoríne, ktorý sa budú angažovať pre komunitu. Chceme spolupracovať s miestnymi autoritami, ktoré nám pomôžu s prechádzkami, aby sme čo najautentickejšie ukázali známe neznáme miesta Šamorína.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Odhadujeme 20 až 40 návštevníkov. 2 až 3 dobrovoľníci, 4 vlastivedné prechádzky (2 v lete a 2 na jeseň).

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Už teraz má naše OZ svoj FB aj svoj web. Zároveň máme dobru spoluprácu so silnou miestnou internetovou stránkou www.samorincan.sk.

 


Rozpočet - 2 150 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram