Spoločné varenie a pečenie v tradičnej peci

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: NADASD

 

Názov projektu: Spoločné varenie a pečenie v tradičnej peci

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: centrum obce pri kultúrnom dome

 

Stručná anotácia projektu: Spoločné pečenie a varenie v tradičnej peci vychádza zo života našich predkov. Naši obyvatelia žijú veľmi bohatý kultúrny a spoločenský život. Radi sa stretávajú, oživujú naše tradície a spoločné varenie, pečenie a zároveň stolovanie im prináša väčší pocit spolupratričnosti a radosti zo života. Chceme naučiť súčasnú generáciu postupu pečenia chleba a iných tradičných jedál v peci, čo prispieva k zachovaniu kultúrnych hodnôt a v neposlednom rade tieto aktivity spájajú ľudí našej obce. Našu pec chceme postaviť v centre obci, aby bola symbolom tradičnej dedinskej kultúry.

 

 

Popíšte svoj projekt: V dnešnej dobe sa znova dostáva do popredia pečenie domáceho chleba. Varenie a pečenie vonku v prírode má svoje čaro. Našim dávnym snom je postavenie tradičnej pece, aby rôzne generácie mohli ukázať svoje kulinárske umenie. Máme snahu pozývať rôzne skupiny (rodiny a priateľov) na spoločné kulinárske podujatia. Popri športových a kultúrnych podujatiach aj týmto spoločným varením a pečením chceme našim obyvateľom spríjemniť a obohatiť spolu strávený deň. Taktiež chceme dosiahnuť u mladej generácie, aby si vážili chlieb náš každodenný a domáce varené jedlo pripravené z tradičných surovín. Spoločné varenie a stolovanie spája rodiny, priateľov a dáva im pocit domova. V našej obci máme veľa šikovných a skúsených gazdiniek, ich cukrárske umenie je doširoka známe. Taktiež plánujeme pozvať hostí z iných regiónov Slovenska, aby svoj chlieb, pokrmy z chlebového cesta, lángoše pečené v peci predstavili od prípravy až po ochutnávku. V neposlednom rade by sme chceli predstaviť rôznym generáciám varenie chutných mäsových pokrmov pripravených v hlinených nádobách v peci.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: V našej obci pôsobia: Klub dôchodcov, Csemadok, KLUBOSOK, Športový klub, Dobrovoľný hasičský zbor, ktorí vždy pomáhajú pri organizovaní rôznych podujatí. Dobrovoľný hasičský zbor - postavenie pece. Športový klub - terénne prípravy, dovoz materiálu. Klub dôchodcov - výpomoc pri stavbe. KLUBOSOK = dobrovoľnícky klub - revitalizácia, skrášlenie terénu po stavbe. Csemadok - zabezpečenie odborných prác (tesár, stolár, murár). Obec - medializácia cez facebook, webová stránka obce, úradná tabuľa, miestny rozhlas, plagáty.

 

 

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 88/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram