Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Mám rád cyklistiku

 

Názov projektu: Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Celé mesto Sereď s tým, že konkrétne lokality budú určené na základe rozhodnutia občanov mesta, nášho odborného posúdenia a v spolupráci s oddelením rozvoja mesta Sereď.

 

Stručná anotácia projektu: Projekt počíta s osadením dvadsiatich nových stojanov na bicykle ako aj špeciálneho servisného cyklostojanu v rámci celého mesta Sereď. Nahradia sa tak staré nefunkčné stojany a doplnia nové. Lokality si budú vyberať priamo ľudia formou ankety. Zároveň prinesie opäť mestské cyklojazdy aj s inštruktážami, v rámci ktorých sa bude stretávať široká komunita cyklistov a priaznivcov bicyklovania.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je zlepšiť a doplniť cyklistickú infraštruktúru v meste Sereď a zároveň vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie lokálnych komunít formou spoločných udalostí na pravidelnej báze. Cyklistická doprava a bicyklovanie všeobecne spája stále viac a viac ľudí v meste Sereď a počet priaznivcov rastie rýchlim tempom. Všetkých spája myšlienka zdravého a ekologického spôsobu dopravy a jeho praktické využitie v dnešných mestách plných áut. Medzi rozhodujúce faktory patrí aj vplyv na životné prostredie ale aj finančná nenáročnosť využívania bicykla. V rámci projektu sa vybudujú trvalé opatrenia, ktoré zrevitalizujú verejné priestranstvá a prinesú do mesta aj nové služby. Výnimočnosť projektu spočíva v nadčasovosti a zároveň praktickosti v jednej z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich komunít a bude tvoriť veľmi dobré základy pre ďalší rozvoj cyklistiky v meste, keďže projekt má predpoklady na svoje ďalšie pokračovanie.

 

Jedným z trvalých opatrení je nový servisný cyklostojan značky Mantis, ktorý bude slúžiť najmä všetkým obyvateľom mesta Sereď, ale aj návštevníkom a turistom, a to po športovej, rekreačnej aj dopravnej stránke. Tento typ servisných stojanov sa osvedčil v okolitých mestách a u verejnosti si získal veľmi pozitívne ohlasy. Jeho využitie v našom meste vidíme rovnako pozitívne a bude to pre cyklistov zaujímavá a praktická novinka.

 

Ďalším trvalým opatrením sú nové cyklistické stojany, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky každého cyklistu.  Stojany na bicykle sú vo všeobecnosti najdôležitejším prvkom, ktorý má vplyv na využívanie ekologickej formy dopravy v meste – bicykla. Z prieskumov, ktoré naše oz realizovalo v meste Sereď vyplynulo, že nevhodné, poškodené alebo chýbajúce stojany na bicykle sú jednou z hlavných prekážok prečo ľudia nevyužijú svoje bicykle pri pohybe po meste za nákupom, službami či relaxom. Výmenou starých a nevhodných stojanov na bicykle ako aj doplnením nových jednak vo veľkej miere vyriešime tento problém a zároveň do veľkej miery zrevitalizujeme verejné priestranstvo, čím zmeníme život ľudí v meste k lepšiemu.

 

Tieto stojany sú totiž schválené s oddelením rozvoja mesta Sereď a zároveň budú obsahovať prvky, ktoré dotvoria priestranstvá o estetické prvky. Ďalšou časťou projektu je rozvoj početnej komunity cyklistov v meste Sereď a to formou cyklistických jázd po uliciach mesta. Úvodná jazda bude mať slávnostný charakter, kedy povedie z miesta osadenia servisného cyklostojanu (slávnostné odhalenie) cez všetky lokality kde sú nainštalované stojany na bicykle. Súčasťou tejto jazdy bude aj inštruktáž na tému „ako správne zamykať bicykel“, pretože ak je bicykel nesprávne zamknutý, pred prípadnou krádežou ho neuchráni ani kvalitný stojan. Osveta v tomto smere je veľmi dôležitá. Na tejto jazde bude každý účastník navyše odmenený reflexnými prvkami či LED svetlami na bicykle. Takéto jazdy zopakujeme celkom dvakrát v roku 2019 a založíme tak novú tradíciu. Vznikne tak priestor na rozvoj tejto komunity a jej prepojenie s už existujúcimi cyklistickými klubmi v meste Sereď.

 

Cieľová skupina: Obyvatelia mesta Sereď a okolia každého veku využívajúci bicykle, kolobežky, trojkolky alebo iné ekologické dopravné prostriedky. Využitie nájdu aj mamičky s kočíkmi. Projekt pozitívne zasiahne aj malých podnikateľov a organizácie, kde sa budú stojany inštalovať.

 

Participácia a dosah: Do procesu umiestňovania stojanov na bicykle ako aj umiestnenia servisného cyklostojanu bude prostredníctvom dotazníka zapojená široká verejnosť v meste Sereď, čím sa stáva akýmsi spolutvorcom celej myšlienky. Takouto formou sa vyberie 20 miest, na ktorých sa tieto stojany osadia. Ďalším veľmi pozitívnym bodom pri participácii je spoluúčasť mesta Sereď pri osádzaní a inštalácii týchto stojanov – oddelenie rozvoja mesta potvrdilo realizáciu ich osadenia aj za pomoci dobrovoľníkov. Celý projekt tak bude veľkým spoločným dielom cyklistických nadšencov a mesta Sereď. Zároveň sa do projektu zapoja aj dobrovoľníci ako aj členovia viacerých občianskych združení či komunít a to ako pri zdieľaní a propagácii tak aj pri inštalácii, údržbe a pri organizácii cyklojázd. Pri voľbe obsahu projektu sme sa nechali inšpirovať skúsenosťami komunít z miest Nitra, Trnava a Prievidza, ktorí nám poskytli všetky potrebné informácie. Projekt má za cieľ osloviť širokú verejnosť aby sadla na bicykle a prispela tak k lepšiemu prostrediu v našom meste a zároveň urobila niečo aj pre svoje zdravie. Zrealizovaný projekt bude propagovaný prostredníctvom cyklistických komunít a budeme ho prezentovať aj na cyklistických fórach.

 

Technický popis:
• Servisný cyklostojan Mantis: Stojan umožňuje bezpečné uchytenie bicykla za sedlo a následné práce pri bežných opravách akými sú dotiahnutie skrutiek, nastavovanie komponentov, bŕzd ale obsahuje aj pumpu na dofúkanie rôznych druhov ventilov.
• Stojan na bicykle: Klasický stojan v tvare obráteného U aj s doplňujúcou priečkou umožňuje bezpečné uzamknutie rámu bicykla súčasne aj s kolesami. Pogumovaný povrch chráni rám bicykla a zaručuje dlhú životnosť. Mestský erb pôsobí esteticky a zapadá do prostredia. Nie je vylúčené použitie aj iného typu stojanov po dohode s mestom.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Inštruktáž v rámci každej cyklojazdy - 2x
Nový servisný cyklostojan: 1 kus
Nové stojany na bicykle: 20 kusov
cyklojazdy - 2x - očakávaná účasť 30-60 ľudí
Počet zapojených dobrovoľníkov: 7 ľudí + pracovníci mesta, účastníci cyklojázd, denno denný užívatelia - obyvatelia mesta Sereď a okolia
Praktické odmeny pre účastníkov cyklojázd na zvýšenie bezpečnosti - 120 ks

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Komunitné centrum PRIESTOR SEREĎ
Facebook - stránka oz Mám rád cyklistiku, stránka Sereď na bicykli
Internetové noviny seredonline.sk, seredsity.sk, novinky.sered.sk
Občania mesta Sereď a okolia - cyklojazdy po meste
Mestský rozhlas
Mailing pre členov cyklistickej komunity (cca. 250 ľudí)
Komunita oz Mám rád cyklistiku
Novinky na webe www.mrc.sk
Zapojenie ostatných cyklistických klubov a organizácií v meste

 


Rozpočet - 4 152 eur Hodnotenie členov DF - 99/150 Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram