Sereď 2.0

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: KC PRIESTOR

 

Názov projektu: Sereď 2.0

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Sereď

 

Stručná anotácia projektu: Sereď 2.0 dáva možnosť mladým odborníkom a laickej verejnosti zapojiť sa do tvorby krajšieho a zelenšieho verejného priestoru. Ide o zisťovanie potrieb a pocitov obyvateľov vo vzťahu k priestoru, v ktorom žijú a preklopenie ich vízií do reality. V spolupráci s Mestom Sereď tak môžu ľudia vrátiť život „drakovi“ na Mlynárskej, zeleni na „diónke“ či priniesť prírodu na betónové sídliská.

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu Sereď 2.0 je spojiť mladých umelcov, samosprávu a laickú verejnosť, aby spoločne priniesli nový život verejným priestorom. Slabá spolupráca medzi Mestom Sereď a mladými profesionálmi z odborov ako architektúra a dizajn spôsobuje nemoderné riešenia mestského priestoru alebo jeho chátranie.

 

V meste máme niekoľko priestorov i plôch, ktoré pôsobia veľmi neesteticky, ba dokonca odpudivo, pričom samospráva nemá kapacity riešiť tieto priestory inovatívne a zároveň neovláda zručnosti potrebné na atraktívnu komunikáciu s verejnosťou.

 

Preto do tohto procesu vstupujeme my, ako nadšenci pre oživenie mesta a participáciu občanov. Formou piknikov spojených s workshopmi, formou atraktívnej brožúrky a videa a interaktívnou komunikáciu na sociálnych sieťach chceme ľudí povzbudiť do vyjadrenia svojich pocitov smerom k priestoru, v ktorom žijú a spoločne s mladými umelcami im priniesť konkrétne riešenia.

 

Veríme, že susedia na sídlisku nemusia byť odborníci, aby vedeli, ako sa cítia v danom priestore, čo by v ňom chceli, či aby sa dokázali rozhodnúť, že túžia po viac zelene v meste.

 

Preto chceme verejnosť nielen inšpirovať k zmene, ale vďaka piknikom, ktoré budú spojené s interaktívnymi workshopmi, ukázať príklady dobrej praxe, zasvätiť ľudí do tém ako kompostovanie na sídlisku či komunitné záhrady. Nechceme sa však rozprávať iba o zelených témach, pestrofarebnosť by sme chceli priniesť formou umenia, respektíve formou streetartu, keďže najmä na sídliskách je veľa schátralých betónových plôch, ktorým by možno obyvatelia vedeli navrátiť život. Ako napríklad kedysi obľúbený „drak“ na sídlisku na Mlynárskej.

 

Vizuálne i textovo atraktívna brožúrka bude obsahovať konkrétne kroky pre aktívnych občanov, aby vedeli, aké administratívne kroky musia splniť ešte pred realizáciou projektu. Takisto bude obsahovať kontakty úradníkov, ktorých je nutné kontaktovať pre získanie rôznych povolení. Brožúrka bude obsahovať aj krátky popis projektovej logiky či tipy, ako získať dobrovoľníkov. Uvedomujeme si ale, že brožúrku začne čítať iba človek, ktorý je už presvedčený, že ide robiť mestský zásah. Pripravujeme preto aj video, ktoré zaujme i ostatných obyvateľov a dokáže ich inšpirovať k angažovanosti.

 

Mesto Sereď podporuje túto myšlienku a spoločne s Komisiou pre životné prostredie a rozvoj mesta vydá povolenie na prerobenie toho konkrétneho pozemku, na ktorom bude vybraný projekt občanov prebiehať.

Vybraný projekt bude realizovaný s pomocou dobrovoľníkov a samotných obyvateľov daného sídliska. Do procesu participácie i samotnej realizácie budú mať možnosť zapojiť sa všetci obyvatelia, vrátane detí, seniorov či obyvatelia s hendikepom. Spoločná práca obyvateľov nielen zblíži, ale na príklade nášho projektu z minulosti – Zelený priestor pri budove OC Nova – vieme, že obyvatelia získajú aj pozitívnejší vzťah k svojmu bydlisku.

 

Výstupom projektu preto nebudú iba workshopy, brožúra, video a jeden zrekonštruovaný priestor, ale zmena myslenia obyvateľov, ktorí uvidia, že aj oni majú moc meniť prostredie, v ktorom žijú. Naopak Mesto Sereď spozná nové techniky komunikácie s občanmi a uvidí dobré príklady projektov, o ktorých výsledku rozhodli mladí odborníci a laici a zároveň mali veľký vplyv na pozitívny vzťah obyvateľov k svojmu mestu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
3 zorganizované pikniky s občanmi mesta Sereď ako workshopy na tému mestských zásahov so 150 návštevníkmi
1 zrevitalizovaný mestský priestor na základe návrhov občanov do konca októbra 2019
35 dobrovoľníkov zapojených do revitalizácie priestoru
informačná brožúrka ako inšpirácia a podklad pre občanov pre tvorbu ďalších mestských zásahov v počte kusov 1000
1 video ako audiovizuálna podpora brožúrky

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Formou sociálnych sietí (Facebook, Instagram) si občania rozhodnú, na ktorých 3 lokalitách prebehnú pikniky a s nimi spojené workshopy
Na osobných stretnutiach - teda počas piknikov - získame od občanov inputy a potreby, ktoré by chceli preniesť formou mestského zásahu do verejného priestoru
Skupina dobrovoľníkov - architektov (okrem plateného autorského dozoru) - pripravia návrhy riešení danej lokality podľa inputov, ktoré získame od obyvateľov
Vďaka spolupráci s miestnymi médiami (Seredsity.sk, Seredské novinky) dostaneme možnosť zapojiť sa do komunity či hlasovať o lokalitu medzi širšiu verejnosť
Skupina dobrovoľníkov - obyvateľov, susedov, študentov - ktorí sa priamo zapoja do realizácie mestského zásahu
Vďaka webovej stránke projektu sa budú môcť zapojiť do komunity architektov, dizajnérov, urbanistov či prihlásiť sa ako dobrovoľník/čka na samotnú realizáciu projektu

 


Rozpočet - 4 150 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram