Sereď 2.0

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: KC Priestor

 

Názov projektu: Sereď 2.0

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Sereď

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu Sereď 2.0 je priniesť do verejných priestorov Serede viac zelene, kultúry, poľudštiť ich a zrealizovať v nich zmysluplné a verejnoprospešné nápady. V spolupráci s lokálnymi umelcami, odborníkmi a po komunikácií s laickou verejnosťou chceme aj v roku 2021 vytvoriť priaznivejšie a zelenšie "kúty" mesta Sereď.
Nadväzujeme na minuloročný projekt, kedy sme o forme mestského zásahu nechali rozhodnúť obyvateľov mesta Sereď. Počas leta sme zbierali inputy od nich: čo im v meste chýba a čo by potrebovali. Výsledok ich nápadov sme nakoniec zrealizovali. Vtedy to bola výsadba zelene na sídlisku a skrášlenie okolia činžiakov.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu Sereď 2.0 je spojiť mladých umelcov, samosprávu a laickú verejnosť, aby spoločne priniesli nový život verejným priestorom. Formou piknikov spojených s workshopmi, nadstavbou na minuloročnú Pocitovú mapu Serede a interaktívnou komunikáciu na sociálnych sieťach chceme ľudí povzbudiť do vyjadrenia svojich pocitov smerom k priestoru, v ktorom žijú a spoločne s mladými umelcami a odborníkmi im priniesť konkrétne riešenia.
Tento rok chceme projekt Sereď 2.0 rozšíriť o priateľskú spoluprácu s dvoma seredskými združeniami: Skauti Sereď a OZ Vodný hrad.
Ako? Nadväzovaním na aktivity združení.
Jednu tému plánovaného pikniku zastreší OZ Vodný Hrad Sereď, v ktorom by išlo o osvetu v oblasti verejného priestoru z historického pohľadu. Ďalší z piknikov by sme chceli realizovať na Nábreží rieky Váh. Ďalšou témou piknikov spojených s workshopmi bude včelárčenie v podmienkach slovenských miest a tvorba priaznivých verejných priestorov v meste.
Ďalšou aktivitou bude "nadstavba" na minuloročnú Pocitovú mapu Serede. Obyvatelia označili, kde pociťovali absenciu zelene a pozornosti mesta a tam sme aj nakoniec úspešne zasiahli: počas susedskej brigády sme vysadili nové stromy, kríky, osadili sme pestovací záhon a cyklostojany.
Aj tohtoročné finále projektu Sereď 2.0 by sme chceli venovať zmysluplnému mestskému zásahu. Ako jedna z možností sa nám vidí prepojenie skautského projektu Nábrežia (Oddychovej zóny) s blízkym sídliskom na Garbiarskej ulici, kde by sa dalo uvažovať s výsadbou stromov, či priamo napojenie na projekt Nábrežia, kde by sme mohli prispieť k vzniku celoročnej Pocitovej mapy Serede. Ako alternatíva sa javí pokračovanie v zazelenaní sídliska na Kukučínovej ulici.
Súčasťou finálneho mestského zásahu bude aj osadenie lavičky okolo platanu v Zelenom priestore, čo je externý komunitný priestor v blízkosti komunitného centra PRIESTOR, v ktorom vedieme malú komunitnú záhradku a organizujeme eko workshopy pre verejnosť.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Formou sociálnych sietí (Facebook, Instagram) si občania rozhodnú, v ktorých lokalitách prebehnú pikniky a s nimi spojené workshopy. Na osobných stretnutiach počas piknikov a tiež z Pocitovej mapy získame od občanov inputy a potreby, ktoré by chceli preniesť formou mestského zásahu do verejného priestoru. Vďaka spolupráci s miestnymi médiami (Seredsity.sk, Seredské novinky) dostaneme možnosť zapojiť sa do komunity či hlasovať o lokalitu medzi širšiu verejnosť. Skupina dobrovoľníkov – obyvateľov, susedov, študentov, skautov, členov OZ Vodný Hrad, ktorí sa priamo zapoja do realizácie mestského zásahu. Vďaka webovej stránke projektu sa budú môcť zapojiť do komunity architektov, dizajnérov, urbanistov či prihlásiť sa ako dobrovoľník/čka na samotnú realizáciu projekt.

 


Rozpočet - 5 000 eur Hodnotenie členov DF - 93/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram