Šantenie na ľade

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.

 

Názov projektu: Šantenie na ľade

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Zimný štatdión mesta Trnava. Spartakovská 1, Trnava

 

Stručná anotácia projektu: Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pravidelné športovanie - korčuľovanie detí s postihnutím a ich rodiny. Projekt bude realizovaný na zimnom štadióne v Trnave. Má obrovský význam v oblasti sociálnej inklúzie a budovania povedomia, že aj deti so zdravotným postihnutím môžu žiť plnohodnotný život. Športom chceme navyše prispieť k upevneniu ich zdravia a súčasne vyhľadávať športové talenty.

 

Popíšte svoj projekt: V roku 2019 bol realizovaný pilotný tréning na zimnom štadióne pre deti s postihnutím za pomoci kvalifikovaných trénerov. Organizácia Misia v športe o.z. na tento účel prizvala trénerov až z Nórska. Akcia sa stretla s vysoko pozitívnym ohlasom detí, rodičov, trénerov. Projekt má vysokú hodnotu v oblasti sociálnej inklúzie a všetci zúčastnení sa zhodli, že v tom je potrebné pokračovať. Predložený projekt má za cieľ uskutočniť 7 tréningových jednotiek pre tieto deti a ich rodiny. V spolupráci s HK Gladiators Trnava a Misia v športe o.z. Trnava, chceme  podporiť sociálnu inklúziu, poskytnúť týmto rodinám aktívny oddych, športové vyžitie, deťom možnosť naučiť sa korčuľovať... - to, čo je pre iné rodiny bežné, no tieto rodiny to štandardne nezažívajú.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
7 tréningových jednotiek pre deti s postihnutím
1 prezentácia projektu v médiách
1 prezentácia projektu na odbornom podujatí zameranom na rozvoj športových aktivít handicapovaných športovcov

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
projekt bude realizovaný v spolupráci s HK Gladiators Trnava
projekt bude realizovaný v spolupráci s Misia v športe o.z. Trnava
k projektu budú prizvaní mladí /dobrovoľníci/ z Trnavy, ktorí sa našich skupinových aktivít často zúčastňujú

 


Rozpočet - 4 650 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 8. Počet hlasov - 3.-5. Finálne umiestnenie v okrese - 8.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram