Šach pod korunami stromov

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Občianské združenie Zelený Meder

 

Názov projektu: Šach pod korunami stromov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: ZŠ Bélu Bartóka

 

Stručná anotácia projektu: Doba „internetová“ priniesla i nezdravé výsledky, akými sú deti s poruchami správania, koncentrácie, vytrvalosti, spánku z dôvodu nadmernej kinetickej stimulácie mozgu. Avšak liekom sa môže stať hra kráľov, ktorá cibrí mozog. A tou je ŠACH! Zvyšuje IQ, zvyšuje kreativitu, zlepšuje pamäť, zdokonaľuje čitateľskú zručnosť. Vráťme spolu späť to dobré a naučme deti veci od základov. ZAHLASUJME SPOLOČNE PRE ŠACH POD KORUNAMI STROMOV.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvorenie tematického outdoorového šachu pod korunami stromov na školskom dvore základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi, ako pokračovanie úspešne realizovaného projektu Trieda pod korunami stromov z roku 2019.
Cieľom je zatraktívniť šach a zapojiť čo najviac žiakov základnej školy. Vo Veľkom Mederi v budove školy dlhoročne pôsobí šachový klub MŠK Corvin Veľký Meder.
Šach zvyšuje celkovú inteligenciu detí, zdokonaľuje ich pozornosť, predstavivosť či predvídanie. Školáci, ktorí si lámu hlavu nad šachovnicou, sa naučia vďaka hre aj porovnávať možnosti a plánovať. Šachisti sa tiež učia stanovovať si ciele a určovať konkrétne kroky na ich dosiahnutie. Každý dobrý šachista sa učí premýšľať v neobvyklej situácii, pri každej novej úlohe, veľkej či malej, analyzovať, nájsť realizovateľný plán a chytiť vec za správny koniec. Hlavnou myšlienkou nie je vychovať z každého dieťaťa vrcholového šachistu , ale využiť šach ako nástroj na zlepšenie výučby.
Učenie v prírodnom prostredí na čerstvom vzduchu so sebou prináša množstvo výhod, ako napríklad to, že sú žiaci vytrhnutí z každodenného stereotypu, na vzduchu im oveľa lepšie pracuje mozog, takže si učivo zapamätajú jednoduchšie a sú v tesnom kontakte s prírodou, ktorá už sama o sebe pôsobí na ľudí upokojujúco. Učitelia realizujúci outdoorovú edukáciu pozorujú u žiakov nasledovné zmeny: Deti sú poslušnejšie, trieda kolektívne prejavuje o učenie záujem, jednotlivcom s horšími výsledkami sa vo vonkajšom prostredí lepšie darí.
Tematický šach bude mať kapacitu 30 žiakov, z ktorých 10 žiakov sa vie priamo zapojiť do hry, ostatní členovia šachového klubu budú mať výuku na centrálnom šachu v rozmeroch 4 x 4 metrov. Outdoorový šach pokryje kapacitné nároky šachového klubu Veľký Meder, s počtom členov 28 deti (školský rok 2019/2020) ktorých výuka sa koná 2 krát týždenne.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu budú zapojený členovia a podporovatelia Združenia Zelený Meder cez Facebook stránku občianskeho združenia Zelený Meder (https://www.facebook.com/zelenymeder - cc 700 členov), nakoľko projekt bude uskutočnený na školskom dvore Základnej Školy Bélu Bartóka na zapojenie ľudí, dobrovoľníkov a rodičov budú využité aj informačné kanáli školy, a Facebook stránka Základnej školy (cc 1500 členov) – na propagáciu projektu bude naďalej zverejnená výzva na web stránke mesta Veľký Meder a článok v mesačníku mesta Veľkomederský Hlasnik. Pri finalizácii projektu – finálna terénna úprava, nátery na drevo, budú do projektu zapojený samotný žiaci Základnej školy. (počet žiakov v školskom roku 2019/2020 cc 538).

 

 

 


Rozpočet - 5 300 eur Hodnotenie členov DF - 85/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 4. Počet hlasov - 2 054 Finálne umiestnenie v okrese - 4.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram