Rozvíjame naše mestá - nápady k vytvoreniu "smart city"

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Sládkovičovo

 

Názov projektu: Rozvíjame naše mestá - nápady k vytvoreniu "smart city"

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Sládkovičovo

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je medzinárodný súťažný maratón, na ktorej žiaci stredných škôl prezentujú svoje kreatívne nápady na rozvoj našich miest vytvorením inteligentných miest, tzv. smart city. V rámci projektu zorganizujeme 1. ročník dvojdňového podujatia - prvý deň budú motivačné prednášky a interaktívne workshopy o "inteligentnej" ekonomike, riadení, doprave a inteligentnom životnom prostredí s využitím robotiky. Na druhý deň sa žiaci podelia o svoje nápady na inteligentné mesto a následne v 4-6 členných skupinách vypracujú vlastné skupinové projekty, ktoré budú prezentované a vyhodnotené na konci podujatia.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je využiť kreativitu žiakov stredných škôl v oblastiach, ktoré sú dôležité pre nich a ostatných obyvateľov, ako i pre rozvoj daného regiónu. Každodenný život mladých ľudí je naplnený inteligentnými zariadeniami, za ktoré sú často kritizovaní - smartfóny, inteligentné hodinky, inteligentné televízory. Keď však venujeme im dostatočnú pozornosť, môžu pozitívne ovplyvňovať rôzne oblasti spoločenského života - hospodárstvo, priemysel, doprava, služby a podobne.
Táto veková skupina je dostatočne motivovaná v tejto oblasti, ale žiaľ nemá dostatočné množstvo vedomostí na to, aby rozlíšila pozitívne a negatívne účinky nových technológií. Preto považujeme za potrebné usmerňovať ich tvorivé nápady prostredníctvom odborných prednášok a aktivít (workshopy).
Hlavnou časťou projektu je medzinárodný súťažný maratón, na ktorej sa zúčastnia žiaci stredných škôl nášho regiónu a partnerských stredných škôl zo zahraničia (Gymnázium a stredná odborná škola K. Mikesa, Tatabánya - Maďarsko, Lýceum E. Adyho, Oradea - Rumunsko, Soukromá střední prumyslová škola v Břeclave - Česko). Spoluorganizátorom budú členovia združenia Me Out Group so sídlom v Budapešti. Táto organizácia má skúsenosti v oblasti organizovania odborných stáží v rámci Erasmus+ ako i súťaží takéhoto typu. V spolupráci s Me Out Group žiak našej školy sa zúčastnil podobnej súťaže v Gruzínsku (Tbilisi) v novembri 2019.
V rámci projektu žiaci sa zúčastnia na motivačných a odborných prednáškach na tému - vytvorenie a rozvoj „inteligentného mesta“ v prospech ľudí žijúcich v danom regióne. Cieľom tejto aktivity je inšpirovať mladých ľudí, aby prezentovali svoje nápady na danú tému a ďalej sa ním zaoberali a rozvíjali. Žiaci budú pracovať v 4-6 členných skupinách, aby vypracovali vlastné projekty na základe prezentovaných nápadov. Akcia vyvrcholí v prezentácii a obhajobe vlastných projektov jednotlivých skupín pred odbornou porotou a zainteresovaným publikom.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Prezentácia vlastných projektov bude vysielané naživo, ktoré bude možné sledovať na youtube kanáli našej školy.

 


Rozpočet - 6 400 eur Hodnotenie členov DF - 84/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram