Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište

Dátum: 23 apríla, 2019

Meno predkladateľa: Ing. Lenka Nogová, Ing. Katarína Švorcová

 

Názov projektu: Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: hlavná ulica Vrádište - úsek od zastávky BUS po priechod pre chodcov, parcely č. 264/1 a 936/2, registra C, KN, k.ú. Vrádište

 

Stručná anotácia projektu: Projektovým zámerom je: oživiť priestor pri hlavnej ceste v obci vysadením kvitnúcich kvetov a stromov do zeleného pásu, doplniť drobné záhradné prvky (napr. búdka pre vtáky, krmítko, domček pre hmyz). Zároveň chceme riešiť osvetlenie priechodu pre chodcov, ktorý je spojnicou pre cestujúcu verejnosť a prístupom k ulici so základnou školou a škôlkou, samostatným stožiarom s lampou.

 

Popíšte svoj projekt: Náš zámer: 1.zatraktívnenie prostredia obce - použitie tradičných drevín, výsadba kvitnúcich kvetov (cibuľoviny, trvalky), osadenie drobných záhradných prvkov pre zvýšenie atraktivity prostredia pre vtáctvo, hmyz, vyčistenie a odburinenie chodníka 2. zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov na frekventovanej ceste v obci - osvetlenie priechodu pre chodcov svietidlom na stožiari s výložníkom
Výnimočnosť/idea: vráťme dedine krásu kvetov, pastvu pre včely a motýle a bezpečie do života ľudí
Zmena lokality: zatraktívnenie prostredia, zapojenie detí a občanov do kŕmenia vtákov a dotvorenia prostredia, pastva pre oči pri prechádzke okolo, zvýšenie bezpečnosti na ceste v obci
Motivácia ľudí: krajšia a bezpečnejšia obec aj vďaka občanom a ich dobrovoľníckej práci

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Počet predpokladaných dobrovoľníkov, ktorí pomôžu s realizáciou: 5
Počet navrhovaných kusov stromčekov pre výsadbu: 3
Plocha pre výsadbu cibuľovín a trvaliek: cca 10m2
Počet navrhovaných drobných záhradných prvkov : 4 (domček pre hmyz, 2 vtáčie búdky, 1 krmítko)
Počet stožiarov s výložníkom a osvetlením: 1

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobrovoľníci budú oslovení prostredníctvom web stránky obce, obecného rozhlasu, prostredníctvom Facebooku, kde bude projektový zámer predstavený.
Susedia a priatelia budú oslovení osobne.

 


Rozpočet - 3 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram