Rodičia deťom

Dátum: 23 apríla, 2019

Názov predkladateľa: SRRZ Rodičovské združenie pri ZŠ Vajanského 2 Skalica

 

Názov projektu: Rodičia deťom

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Základná škola, Vajanského 2, Skalica

 

Stručná anotácia projektu: Hlavný zámer je ukázať deťom ako využívať voľný čas bez PC, inšpirácia k povolaniu. Budova školy a areál. Spolupráca so 100 rodičmi , starými rodičmi, bývalými žiakmi, priateľmi školy je skvelá. Ojedinelá v celej SR! Vyše 50 tvorivých dielničiek pre všetkých 796 žiakov. Naši priatelia si overia v praxi, že povolanie učiteľa je náročná a zodpovedná práca.

 

Popíšte svoj projekt: Na MDD uskutočníme túto spoluprácu s rodičmi a priateľmi školy už šiesty raz. Začínali sme skromne a postupne prichádzajú aj manželské páry, pričom každý z rodičov pripraví inú tvorivú aktivitu! Spievankovo, dopravná výchova, nech potrava ti je liekom, tvoríme z lega, výroba náramkov, háčkovanie a pletenie, košíky z pedigu, marionety, servítkovanie, lezecká stena, trampolínky, fit jóga, baseball...ale aj prvé stretnutie s gynekológom, nepriateľ alkohol, naše včielky, prvá pomoc...spolupracujeme aj so strednými školami v meste i mimo mesta, domom sociálnej starostlivosti, chránenou dielňou v meste...Prepojenie rodiny a školy , spájanie rôznych generácií, rodičia - deti-stredoškoláci-starí rodičia! Veríme , že na celom Slovensku rovnaká akcia nie je. Môžeme si v tento deň rozdeliť žiakov do menších skupiniek a dospeláci sa im venujú individuálne!

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
793 žiakov, 54 pedagogických pracovníkov, 100 rodičov a priateľov školy.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Budú vykonávať tvorivé aktivity so žiakmi. Športové aktivity. Mestská televízia, regionálna tlač, facebook, stránka školy.

 


Rozpočet - Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 3. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 3.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram