Revitalizácia zelene - Jasná ulica

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Kocsis Alexander

 

Názov projektu: Revitalizácia zelene - Jasná ulica

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín

 

Stručná anotácia projektu: Na začiatku Jasnej ulice sa nachádza zelená plocha. Cez leto 2019 sa konali výkopové práce, ktoré značnej miere poškodili zeleň a výzor plochy. O túto zelenú plochu už dlhé roky sa stará naša rodina. V tejto činnosti by sme chceli naďalej pokračovať. Ulica by získala kvitnúcu, sviežu a zelenú "lúku" pre radosť každého.
Zasadením živého plota nízkeho rastu okolo plochy zamedzíme prístupu majiteľov psov, ktorí využívajú plochu na venčenie.
Revitalizáciou zelenej plochy by sme chceli ukázať obyvateľom mesta Šamorín ako jednoducho je možné upraviť a udržiavať zeleň okolo rodinných a obytných domov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Tento rok by bola možnosť revitalizovať plochu, a vzhľadom na klimatické zmeny (teplo a sucho) by sme chceli zmeniť typ zasadenej zelene - namiesto trávy zasadiť lúčnu zmes. Pred výsadbou budú odstránené všetky pene stromov.
Rastliny rastú pomalšie čo znamená menší počet kosieb. Zároveň podporuje diverzitu rastlinných aj živočíšnych druhov, ktoré tu nachádzajú svoje útočište.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu je zapojené mesto Šamorín, ktorou aktívne komunikujeme o možnosti revitalizácie a výberu vhodných druhov rastlín. Máme naplánovanú jarnú brigádu so susedmi.

 

 


Rozpočet - 2 720 eur Hodnotenie členov DF - 81/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese -

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram