Revitalizácia záhrady Elektrárne Piešťany

Dátum: 29 októbra, 2020

Názov predkladateľa: Priatelia Elektrárne Piešťany

 

Názov projektu: Revitalizácia záhrady Elektrárne Piešťany

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Elektrárňa Piešťany, Staničná 51, Piešťany

 

Stručná anotácia projektu: Elektrárňa Piešťany je citlivo zrekonštruovaná priemyselná stavba z počiatku 20. storočia, ktorá v súčasnosti slúži ako centrum zážitkového vzdelávania a priestor pre verejné kultúrne a komunitné podujatia. Všetky aktivity v tomto priestore organizačne zabezpečujú členovia občianskeho združenia Priatelia Elektrárne Piešťany. V priamom kontraste s upraveným interiérom bývalej mestskej elektrárne je zanedbaný priemyselný dvor a časť záhrady, ktorý vďaka aktivitám žiadateľa a verejným brigádam postupne nadobúda vzhľad a funkciu komunitnej záhrady. Výstavbou pergoly so zelenou strechou vznikne záhradná učebňa pre žiakov ZŠ a SŠ z celého kraja i zatienený priestor na susedské grilovačky, komunitné aktivity a sezónne festivaly. Celý tento priestor bude slúžiť ako relaxačná zóna pre návštevníkov Elektrárne a tiež ako dejisko súčasných i nových vzdelávacích a verejných podujatí.

 

 

Popíšte svoj projekt: Revitalizácia vonkajšieho areálu Elektrárne je rozsiahly projekt zameraný na obnovu funkčnosti a využitia zanedbaného priemyselného dvora a jeho prepojenie s budovou. Priestor má potenciál stať sa významnou zelenou plochou v zastavanom území mesta a skultúrniť priestor využívaný na rôzne kultúrne, komunitné a vzdelávacie podujatia.

Najväčším nedostatkom tohto priestoru je nedostatok tienenia, ktoré by umožnilo realizovať plnohodnotné vyučovanie interaktívnych programov pre žiakov ZŠ a SŠ z celého regiónu počas školského roka a účastníkov letných táborov počas prázdnin. Víziou žiadateľa je pokračovať aj vo vzdelávaní učiteľov a realizovať v tomto priestore workshopy pre pedagógov na tému výučby v exteriéri.

V rámci zelených aktivít v Elektrárni (projekt Piešťanské mestské včely, výsadba rastlín vhodných pre opeľovače, interaktívne programy pre žiakov zamerané na alternatívne zdroje energie a biodiverzitu v meste) bude pergola realizovaná s tzv. zelenou strechou – výsadbou rastlín typu sedum. Plánované je aj neskoršie osadenie malého solárneho panela, ktorý by okrem praktického využitia slúžil ako pomôcka k vzdelávacím programom. Realizácia takejto stavby bude v rukách certifikovaných odborníkov, avšak príprava priestoru a osádzanie zelenej strechy už bude susedskou a komunitnou aktivitou vo forme niekoľkých brigád. Predpokladaný termín realizácie je jar 2021. Takto upravená záhrada Elektrárne Piešťany bude slúžiť v rámci vzdelávacích aktivít ako exteriérová učebňa na výuku interaktívnych vzdelávacích programov a potom ako priestor pre realizáciu verejných kultúrnych a komunitných podujatí, či ako priestor na oddych.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Verejnosť - verejná brigáda pri príprave priestoru na osadenie pergoly, brigáda pri osádzaní zelenej strechy, propagácia pomocou facebookovej pozvánky, printových plagátov, webu, lokálnych médii
Susedia - susedská brigáda pri upratovaní priestoru po osadení pergoly, komunikácia pomocou sociálnych sietí a emailovej pozvánky
Členovia združenia a priatelia - účasť na brigádach, osádzanie zelenej strechy, osobná komunikácia a emailové pozvánky

 

 

 


Rozpočet - 7 500 eur Hodnotenie členov DF - 98/125 Poradie v okrese po hodnotení DF - 1. Počet hlasov - 1 048 Finálne umiestnenie v okrese - 1.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram